Quốc gia / Khu vực & Tùy chọn ngôn ngữ

Nội dung phương tiện truyền thông

Tìm mọi thứ bạn cần để minh họa những câu chuyện của bạn về PM-International.

Bạn có phải là đại diện truyền thông?

Đăng ký để nhận được các thông cáo báo chí.

  Liên hệ với chúng tôi!

  Tìm kiếm một cái gì đó cụ thể? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để biết thêm tài liệu, quan hệ báo chí và tất cả các yêu cầu khác liên quan đến phương tiện truyền thông.

  Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể trả lời các câu hỏi của giới truyền thông. Đối với tất cả các câu hỏi khác, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ.

  Lea Herz

  Giám đốc Truyền thông & PR Quốc tế

  communications@pm-international.com +352 339 667 944