Quốc gia / Khu vực & Tùy chọn ngôn ngữ

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện Chung về Mua hàng và Giao hàng của PM-International AG

1. Thông báo về quyền hủy hợp đồng của người tiêu dùng

Không cần nêu lý do, bạn có quyền hủy hợp đồng trong vòng 14 ngày. Khoảng thời gian 14 ngày bắt đầu khi bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đứng tên và không phải là người vận chuyển, sở hữu hàng hóa đầu tiên (nếu hợp đồng là giao hàng thông thường, tức là mua hàng tự động) hoặc hàng hóa cuối cùng (nếu việc giao hàng được thực hiện theo từng lô hàng hoặc đơn lẻ).

Để thực hiện quyền hủy hợp đồng, bạn phải thông báo cho chúng tôi về quyết định hủy hợp đồng của bạn trong một báo cáo rõ ràng (ví dụ: thư được gửi qua bưu điện, fax hoặc e-mail), được gửi đến địa chỉ sau:

PM-International AG,
An der Hofweide 17
67346 Speyer
Giám Đốc Điều Hành: Patrick Bacher, Sven Palla

Số điện thoại: 00 49 (0)6232 296-230
Số Fax: 00 49 (0) 6232 296-222
E-Mail: ics1@pm-international.de

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu đính kèm, nhưng đây không phải là hoàn toàn cần thiết.

Bạn phải gửi báo cáo bạn đang thực hiện quyền hủy bỏ của mình trước khi kết thúc thời hạn hủy là 14 ngày để tuân thủ thời hạn.

Tầm quan trọng của việc hủy bỏ
Nếu bạn hủy hợp đồng này, chúng tôi trả lại cho bạn tất cả các khoản thanh toán đã nhận từ bạn, bao gồm cả chi phí giao hàng (ngoại trừ bất kỳ chi phí bổ sung nào do bạn chọn một loại hình giao hàng khác với hình thức giao hàng tiêu chuẩn hợp lý mà chúng tôi đã cung cấp), ngay lập tức và chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo của bạn rằng bạn sẽ hủy. Để trả lại khoản thanh toán, chúng tôi sẽ sử dụng cùng loại hình thanh toán mà bạn đã sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi có điều gì khác đã được thỏa thuận cụ thể với bạn; trong mọi trường hợp, bạn sẽ không bị tính phí cho việc trả lại này. Chúng tôi có thể từ chối trả lại khoản thanh toán cho đến khi chúng tôi đã nhận lại tất cả hàng hóa của bạn hoặc cho đến khi bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn đã gửi hàng hóa, tùy thuộc vào trường hợp xảy ra trước đó.
Bạn phải trả hàng ngay lập tức và trong bất kỳ trường hợp nào, chậm nhất là trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn thông báo với chúng tôi rằng bạn hủy hợp đồng, gửi hoặc mang hàng đến địa chỉ này

PM-International AG,
An der Hofweide 17
67346 Speyer

Bạn tuân thủ thời hạn nếu bạn gửi hàng trước khi hết thời hạn 14 ngày. Bạn chịu các chi phí trực tiếp của việc trả lại hàng hóa. Các lô hàng không thanh toán sẽ không được chấp nhận.
Bạn chỉ phải chịu chi phí cho bất kỳ tổn thất nào về giá trị của hàng hóa nếu tổn thất về giá trị đó được bắt nguồn từ việc sử dụng chúng không đúng cách khi tình trạng, đặc tính và chức năng được kiểm tra.

2. Thiệt hại trong lúc vận chuyển
Rủi ro vận chuyển do người gửi chịu

3. Chi Phí Vận Chuyển

Giao hàng trong vòng EU
Số Lượng Tối Thiểu của đơn hàng 100 P
Không phụ thuộc vào giá trị đơn hàng, bạn phải trả phí dịch vụ là 2,57.

Chi phí giao hàng cho Economy:
100 P – 199 P – 8,95 €
Từ 200 P – 2% giá sản phẩm

Chi phí giao hàng cho Economy ở Neitherlands:
100 P – 199 P – 9,10 €
Từ 200 P – 2% giá sản phẩm

Chi phí giao hàng cho Express: 20,00 €
Chi phí giao hàng cho Express ở Neitherlands: 20,34 €

NON European
Số Lượng Tối Thiểu của đơn hàng 100 P
Không phụ thuộc vào giá trị đơn hàng, bạn phải trả phí dịch vụ là 2,57.

Chi phí giao hàng cho Economy:
100 P – 249 P – 20,00 €
Từ 250 P – 10,00 €

Chi phí giao hàng cho Express: 30,00 €

Chi phí giao hàng cho Economy ở Canada:
100 P – 249 P – 20,60 c$
Từ 250 P – 13,90 c$

Chi phí giao hàng cho Express ở Canada:
100 P – 249 P – 50,00 c$
Từ 250 P – 40,00 c$

Người nhận luôn phải chịu phí thanh toán khi nhận hàng (tùy theo mức áp dụng này). Điều này có nghĩa là chi phí vận chuyển và vận chuyển chỉ được đài thọ một phần, phần còn lại do PM-International đài thọ.

4. Giới hạn Giao hàng
Chúng tôi giao hàng miễn là còn hàng

5. Giữ hàng
Hàng hóa vẫn là tài sản của PM-International AG cho đến khi nhận được đầy đủ các khoản thanh toán.

6. Thanh Toán, đáo hạn, Chậm Trễ
Việc thanh toán tiền hàng có thể được thực hiện bằng chuyển khoản, thanh toán khi nhận hàng hoặc bằng thẻ tín dụng. PM-International có quyền loại trừ một số phương thức thanh toán trong các trường hợp riêng.

Chúng tôi rất tiếc rằng không thể thanh toán bằng cách gửi tiền mặt hoặc séc. Chúng tôi loại trừ trách nhiệm trong trường hợp mất mát.

Thanh toán được thực hiện khi hàng hóa được gửi đi.

Nếu bạn chậm thanh toán, chúng tôi có quyền lập hóa đơn cho bạn phí thanh toán chậm.

7. Hướng dẫn về Internet (Phiên bản ngày 25 tháng hai năm 2015)

Việc sử dụng địa chỉ Internet (tên miền) để liên kết đến các trang PM chính thức được điều chỉnh như sau.

Nói chung, các thương hiệu PM-International không được sử dụng cùng với các tên miền (chẳng hạn như www.activize.de, www.activize.com, www.fitline.eu, www.fitline.info, www.restorin. net, v.v.).

Không được phép sử dụng các thương hiệu PM-International bằng ngôn từ và hình ảnh.

Cho phép sử dụng thương hiệu PM-International một cách hạn chế với phần bổ sung, tức là nếu nhiều từ khác được sử dụng bổ sung như một phần bổ sung (www.fitline-seite.de, www.fitline-einkaufen.com, www.fitline-Nutrition. net, www.peters-activize-seite.de, v.v.) và tên miền liên kết đến Trang web chính thức của PM. Không được phép sử dụng tên sản phẩm dưới dạng phần bổ sung (ví dụ: www.fitline-zellschutz.com). Nói chung, miền phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý.

Đối với việc bán các sản phẩm qua Internet, PM Office Shop có sẵn cho bạn. Bán hàng và quảng cáo sử dụng tên thương hiệu (bằng chữ hoặc hình ảnh) bên ngoài các trang web này là không được phép, cũng không được phép trên ebay hoặc trên các nền tảng tương tự.

Được phép sử dụng trong các mạng xã hội (“WKW”, “studiVZ”, “facebook”, v.v.), cổng địa chỉ (“trang vàng”, “meine-stadt”, v.v.) và “Google-Maps” miễn là Teampartner chỉ được mô tả như một đối tác phân phối với dữ liệu liên hệ đã đăng ký. Không được phép bổ sung như biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu khác hoặc tuyên bố về đặc tính chữa bệnh hoặc hiệu quả. Ngoài ra, các nội dung phải có tính pháp lý cao hơn đáng chê trách (Luật Cạnh tranh, Tuyên bố về Sức khỏe, Luật Bằng sáng chế, Luật Nhãn hiệu, v.v.).

Không được phép cố định các trang PM chính thức trong một khung trong Trang web của riêng bạn.

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng cho Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến mà bạn có thể tìm thấy tại đây: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bạn có thể sử dụng nền tảng này kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2016 để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến đơn đặt hàng trực tuyến.

-KẾT THÚC-