Quốc gia / Khu vực & Tùy chọn ngôn ngữ

Bảo mật dữ liệu

Lưu ý về bảo mật dữ liệu

New Version DSGVO (EU) 2016-679 (Status 28.04.2021)

Báo cáo bảo vệ dữ liệu của PM-International

Lưu ý về bảo vệ dữ liệu

Báo cáo bảo mật áp dụng cho trang web sau đây có thể truy cập theo www.pm-international.com

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Vì lý do này, chúng tôi muốn giải thích bên dưới cách PM-International đáp ứng nhu cầu của bạn và của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó và cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn. Bạn cũng sẽ biết được chúng tôi chia sẻ thông tin này với ai và cách dữ liệu của bạn có thể được thay đổi. Chính sách bảo mật của PM-International nhất quán với các quy định pháp lý hiện hành của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (BDSG), Đạo luật Telemedia và các quy định của Quy định Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (DSGVO (EU) 2016-679). Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích dữ liệu nào được lưu trữ và cách thức sử dụng dữ liệu đó bởi PM-International.

Tên và chi tiết liên lạc của những người chịu trách nhiệm và đại diện của họ, nếu có:

PM-International AG

An der Hofweide 17, D-67346 Speyer

Đại diện của Hội đồng quản trị: Patrick Bacher, Sven Palla

Điện thoại +49 (0)6232 / 296 -0

Fax +49 (0)6232 / 296 – 100

info@pm-international.de

Nhân viên bảo vệ dữ liệu:

Tiến sĩ Raimund Abele, PM-International AG

datenschutz@pm-international.de

Mục đích mà các dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý:

Chúng tôi xử lý dữ liệu cho các mục đích sau:

– Xử lý hợp đồng

–Liên hệ (yêu cầu thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi)

– Quảng cáo

– Kiểm soát chất lượng

– Số liệu thống kê

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Quá trình xử lý dữ liệu của bạn được hoàn tất trên cơ sở pháp lý sau:

– Được sự đồng ý của bạn, Điều khoản câu 6. 1 lit. a) DSGVO (EU) 2016-679.

– Thực hiện hợp đồng và các biện pháp trước hợp đồng, Điều. 6. 1, lit. b) DSGVO (EU) 2016-679.

– Quyền lợi hợp pháp, Điều. 6. 1 lit. f) DSGVO (EY) 2016-679 (see below).

Quyền lợi hợp pháp

Trong khi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi theo các lợi ích hợp pháp sau:

– Cải thiện ưu đãi của chúng tôi

– Bảo vệ chống lại lạm dụng

– Số liệu thống kê

– Quảng cáo trực tiếp

Người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

Trong khi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ sau, những người cũng có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn:

– Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web

– Nhà cung cấp các nền tảng truyền thông xã hội

– Mạng lưới quảng cáo (cho quảng cáo)

– Nơi thích hợp cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và vận chuyển

– Nhà cung cấp các công cụ phân tích trang web

Thời lượng dữ liệu cá nhân được lưu trữ:

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn

– Nếu bạn đã đồng ý với việc xử lý hoặc cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

– Nếu chúng tôi cần dữ liệu để thực hiện hợp đồng hoặc miễn là mối quan hệ hợp đồng với bạn còn tồn tại hoặc thời gian lưu giữ theo luật định đang chạy.

– Nếu chúng tôi sử dụng dữ liệu trên cơ sở lợi ích hợp pháp hoặc miễn là bạn không quan tâm đến việc xóa hoặc ẩn danh.

Nguồn dữ liệu

Chúng tôi nhận dữ liệu từ bạn (hoàn toàn thông qua thiết bị bạn đang sử dụng).

Chuyển dữ liệu sang các nước thứ ba

Có sự chuyển giao dữ liệu sang các nước thứ ba bên ngoài Liên minh Châu Âu. Điều này được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận hợp đồng được dự trù trước một cách hợp pháp nhằm đảm bảo việc bảo vệ đầy đủ dữ liệu của bạn và bạn có thể xem xét dữ liệu này khi có yêu cầu.

Quyền thông tin bao gồm sửa chữa, hủy bỏ hoặc hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối việc xử lý bao gồm quyền chuyển dữ liệu:

Bạn có quyền

– Yêu cầu, thông tin về việc xử lý dữ liệu của bạn.

– Để dữ liệu của bạn được sửa chữa.

– Yêu cầu dữ liệu của bạn bị chặn hoặc bị xóa.

– Hạn chế việc xử lý.

– Phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn.

– Nhận dữ liệu của bạn ở định dạng di động và truyền dữ liệu đó cho bên thứ ba.

– Thu hồi sự thỏa thuận của bạn đối với việc xử lý dữ liệu của bạn trong tương lai và

– Khiếu nại với các cơ quan có trách nhiệm về bất kỳ xử lý dữ liệu bất hợp pháp nào. Cơ quan giám sát chịu trách nhiệm là Ủy viên Tiểu bang về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin của Rhineland-Palatinate.

Yêu cầu hoặc nghĩa vụ cung cấp dữ liệu

Theo như điều này là không được nêu rõ ràng trong cuộc khảo sát, cung cấp dữ liệu là không cần thiết hoặc bắt buộc.

Tìm hiểu thêm về bảo vệ dữ liệu

Xử lý dữ liệu thông qua các bên thứ ba

Trong chừng mực PM-International chuyển dữ liệu cho các nhà cung cấp dịch vụ như một phần của quản lý phân phối (chẳng hạn như dịch vụ bưu kiện, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và những người khác), do đó PM-International sẽ đóng hợp đồng xử lý đơn hàng mỗi lần. Do đó, các nhà phân phối cam kết bảo mật dữ liệu không chỉ theo luật mà còn theo hợp đồng với PM-International.

Dữ liệu cá nhân và liên quan đến giao dịch được chuyển đến “các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU” do Ủy ban Châu Âu quy định.

Bảo vệ dữ liệu cho đơn đặt hàng, hồ sơ người dùng cá nhân

Liên quan đến việc đặt hàng, PM-International thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng để thực hiện và hoàn thành đơn hàng. Tại đây, các dữ liệu sau đây về khách hàng được thu thập, lưu trữ và sử dụng: tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, ngày sinh, số điện thoại, thông tin thanh toán, cũng như chi tiết tài khoản trong trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản và, nếu cần, hãy biết thêm chi tiết ngân hàng để thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thông tin bạn cung cấp ở đây chỉ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đặt hàng, cho mục đích quản trị và phân tích nội bộ.

Chúng tôi lấy thông tin để xác minh địa chỉ của bạn (kiểm tra khả năng cung cấp) từ inforscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. Vì mục đích này, chúng tôi cung cấp thông tin cần thiết (tên đầy đủ, địa chỉ của bạn và nếu cần ngày sinh của bạn) cho công ty nói trên. Công ty này sẽ sử dụng thông tin này trong tương lai cho các mục đích xác minh địa chỉ hoặc kiểm tra danh tính cho các công ty khác, cũng như cho các ứng dụng chấm điểm thích hợp. Tính điểm tính các giá trị xác suất cho một hành động cụ thể trong tương lai dựa trên các kỹ thuật tính toán và thống kê và sử dụng dữ liệu thích hợp cho mục đích này.

Để kiểm tra tín dụng chúng tôi truyền dữ liệu đến infoscore Consumer Data GmbH. infoscore Consumer Data GmbH cơ quan báo cáo người tiêu dùng. Nó vận hành một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin tín dụng của các cá nhân. Trên cơ sở này, infoscore phát hành kiểm tra tín dụng đối với khách hàng của họ. Khách hàng bao gồm, ví dụ, các tổ chức tín dụng, công ty cho thuê, công ty bảo hiểm, công ty viễn thông, công ty quản lý khoản phải thu, vận chuyển, công ty bán buôn và bán lẻ, cũng như các công ty giao hàng khác hoặc cung cấp hàng hóa hoặc các dịch vụ khác. Trong bối cảnh các quy định của pháp luật, một phần dữ liệu trong cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng cùng với những thứ khác để chuyển đến các cơ sở dữ liệu của công ty khác, bao gồm cả cho mục đích thương mại.

Cơ sở dữ liệu Infoscore Consumer Data GmbH lưu giữ thông tin về tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email, lịch sử thanh toán và cấu trúc quyền sở hữu của mọi người. Mục đích của việc xử lý dữ liệu này là cung cấp thông tin về mức độ tín nhiệm của người có liên quan. Cơ sở pháp lý để xử lý là Điều khoản 6. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679. Thông tin về dữ liệu này chỉ có thể được cấp nếu khách hàng có lợi ích hợp pháp trong việc biết thông tin này. Dữ liệu được truyền tới các quốc gia bên ngoài EU phải được thực hiện trên cơ sở cái gọi là “các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn”.

Dữ liệu sẽ được lưu giữ miễn là kiến thức thu được từ nó là cần thiết cho mục đích lưu trữ. Cần biết rằng dữ liệu thường sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian ba năm. Sau khi hết hạn sẽ được kiểm tra xem còn cần lưu trữ hay không, nếu không dữ liệu sẽ bị xóa ngay. Sau khi hoàn thành, dữ liệu sẽ bị xóa sau ba năm kể từ ngày đăng ký. Các mục nhập trong hồ sơ của người mắc nợ sẽ bị xóa hàng ngày theo § 882e ZPO sau khoảng thời gian ba năm tính đến ngày có lệnh đăng ký.

Quyền lợi hợp pháp trong Điều khoản. đoạn 6. 1f EU-DSGVO (EU) 2016-679 là: quyết định cho vay, bắt đầu giao dịch kinh doanh, cơ cấu sở hữu, nhu cầu, kiểm tra tín dụng, thông tin thực thi.

Bạn có quyền đối với thông tin về dữ liệu được lưu trữ về cá nhân bạn tại infoscore Consumer Data GmbH. Nếu dữ liệu được lưu trữ về bạn không chính xác, thì bạn có quyền sửa hoặc xóa. Nếu nó không thể được thiết lập ngay lập tức, cho dù dữ liệu được lưu trữ về bạn là sai hay đúng, thì bạn có quyền thu hồi cho đến khi được làm rõ. Nếu dữ liệu của bạn chưa hoàn thiện, thì bạn có thể yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đó. Nếu bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu được lưu trữ tại infoscore Consumer Data GmbH, thì bạn có quyền thu hồi sự đồng ý này bất kỳ lúc nào. Tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu được thực hiện trên cơ sở bạn đồng ý với việc từ chối có thể xảy ra sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc từ chối.

Nếu bạn có bất kỳ phản đối, yêu cầu hoặc khiếu nại nào về việc bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của Infoscore Consumer Data GmbH bất cứ lúc nào. Họ sẽ giúp bạn nhanh chóng và tự tin trong tất cả các khía cạnh của việc bảo vệ dữ liệu. Bạn cũng có thể khiếu nại về việc xử lý dữ liệu bằng infoscore với ủy viên tiểu bang, người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trong khu vực của bạn.

Dữ liệu về bạn đã được lưu trên infoscore Consumer Data GmbH đến từ các nguồn công khai có sẵn, các công ty đòi nợ và khách hàng của họ.

infoscore tạo ra một giá trị điểm của dữ liệu của bạn để mô tả xếp hạng tín dụng của bạn. Dữ liệu về độ tuổi và giới tính, địa chỉ và đôi khi chi tiết về trải nghiệm thanh toán được tích hợp vào giá trị điểm số. Dữ liệu này chảy với các trọng số khác nhau trong việc tính toán giá trị điểm. khách hàng của infoscore sử dụng các giá trị điểm số như một sự trợ giúp trong việc thực hiện các quyết định tín dụng của riêng họ.

Quyền phản đối:

Việc xử lý dữ liệu được lưu trữ tại infoscore Consumer Data GmbHxảy ra vì những lý do thuyết phục bởi chủ nợ và bảo vệ tín dụng, điều này thường vượt trội hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc được sử dụng để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Bạn chỉ có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình vì những lý do, phát sinh từ một tình huống cụ thể liên quan đến bạn và điều này có thể được chứng minh bởi bạn. Nếu những lý do đặc biệt như vậy tồn tại và được chứng minh, thì dữ liệu sẽ không được xử lý nữa. Nếu bạn phản đối việc xử lý dữ liệu của mình cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị, thì dữ liệu cho các mục đích này sẽ không còn được xử lý nữa. infoscore Consumer Data GmbH chịu trách nhiệm theo nghĩa của Điều khoản 4 Số 7 EU-DSGVO (EU) 2016-679.

PM-International sử dụng thông tin của bạn cho các hoạt động sau:

Để cung cấp khả năng của một dịch vụ riêng lẻ, cũng như việc sử dụng tối ưu trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được lưu trữ trong hồ sơ người dùng của bạn.

Để gửi các đề nghị thông tin cá nhân cho bạn có thể là quyền lợi cá nhân. Tất nhiên, bạn có tùy chọn thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn hoặc không còn muốn các đề nghị hoặc thông tin đó được gửi cho bạn. Tất nhiên chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua email: datenschutz@pm-international.de

Để đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với việc giao hàng thông qua các đại lý bên ngoài (Điều. đoạn 6. 1 b DSGVO (EU) 2016-679), PM-International chuyển thông tin cần thiết (người nhận, địa chỉ giao hàng và bất kỳ người được ủy quyền nào) cho các công ty này cũng như cho các thành viên của Tập đoàn PM. PM-International không thực hiện tiếp thị. PM-International kết thúc hợp đồng với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài về việc xử lý đơn đặt hàng, đáp ứng các yêu cầu theo điều 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.

Khi gửi hàng, nhà cung cấp dịch vụ bưu kiện của Đức là parcelLab GmbH từ Munich được sử dụng để tiếp nhận thông báo gửi hàng theo hướng của khách hàng và cung cấp cho họ tình trạng gửi và số theo dõi lô hàng của họ. Vì mục đích này, dữ liệu cá nhân cần thiết để theo dõi lô hàng (tên, đường phố, mã bưu điện, thành phố, quốc gia, số điện thoại và e-mail, số đơn đặt hàng, số sản phẩm và số lô hàng) được truyền tới parcelLab ở dạng mã hóa. Dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa bởi nhà cung cấp dịch vụ sau 90 ngày.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong chính sách bảo mật của parcelLab: https://parcellab.com/datenschutz/

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi tin nhắn đến “hủy đăng ký tại đây” ở cuối thông tin gói. Sau khi thu hồi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu bạn đã cung cấp cho mục đích này, trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng để sử dụng thêm dữ liệu của mình hoặc chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích khác được pháp luật cho phép và về việc chúng tôi thông báo cho bạn báo cáo này.

Dữ liệu về các đơn đặt hàng riêng lẻ của từng khách hàng vẫn có sẵn trong tài khoản người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu cho trang web này, để cho phép dễ dàng sắp xếp lại các sản phẩm đã mua. Khách hàng có thể xem và thay đổi dữ liệu hàng tồn kho cũng như mật khẩu đã chọn được lưu trong tài khoản của họ – trong phần “Dữ liệu của tôi” – bất kỳ lúc nào trên trang web này.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu qua thư, điện thoại hoặc e-mail đến datenschutz@pm-international.de cho tài khoản khách hàng của họ và tất cả dữ liệu liên quan sẽ bị xóa bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, PM-International sẽ xóa tất cả dữ liệu khách hàng ngay lập tức, miễn là không cần xử lý đơn đặt hàng hoặc PM-International được yêu cầu lưu trữ do các quy định về thuế (§ 147 AO). Trong cả hai trường hợp, dữ liệu sẽ bị chặn và xóa sớm nhất có thể.

Phiên bản đặc biệt cho nhà phân Phối

Trong trường hợp bạn là Nhà phân phối tại PM-International hoặc muốn trở thành Nhà phân phối, chúng tôi đề cập đến các mục đích mà dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý:

Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu của bạn ngoài các mục đích đã nêu ở trên

  • Để trả tiền hoa hồng.

Chúng tôi cũng tham khảo những điều đã nêu ở trên để có cơ sở pháp lý cho việc xử lý và bảo đảm quyền lợi chính đáng!

Người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu cá nhân:

Trong khi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi làm việc với những người nhận dữ liệu có tên ở trên (nhà cung cấp dịch vụ). Ngoài ra, chúng tôi truyền dữ liệu của bạn với mục đích thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng cho các thành viên khác của Tập đoàn PM.

Bản tin

Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin PM-International, PM-International sẽ xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi để thông báo tin tức cho bạn về. Bạn đồng ý, bản tin thường xuyên được gửi đến địa chỉ e-mail. Địa chỉ email được chỉ định của người nhận đồng ý nhận bản tin sẽ được kiểm tra trước rằng.

PM-International sử dụng một bộ xử lý để quản lý dữ liệu địa chỉ và việc gửi bản tin. Nhà cung cấp dịch vụ chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng. Dữ liệu địa chỉ sẽ không được sử dụng bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc PM-International cho các mục đích khác. PM-International kết thúc hợp đồng xử lý đơn hàng với nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của điều 28, 29 DSGVO (EU) 2016-679.


Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý nhận bản tin, bạn có thể tắt chức năng nhận bản tin với tư cách là Nhà phân phối trong Danh mục cá nhân của E-business. Tất cả các khách hàng khác hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sau: datenschutz@pm-international.de

Mẫu liên lạc

Biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi là một cách dễ dàng để nhanh chóng liên hệ với chúng tôi. Để có thể liên hệ, một số trường được đánh dấu là trường bắt buộc. Nếu bạn điền vào các trường và chọn “Gửi”, bạn đồng ý với việc dữ liệu của bạn sẽ được gửi cho chúng tôi qua e-mail. Dữ liệu sẽ không được lưu trữ trên máy chủ. Dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trong 10 năm và sau đó sẽ bị xóa.

Dữ liệu truy cập tự động lưu trữ

Quy trình truy cập dữ liệu tự động lưu vào tệp nhật ký mỗi khi người dùng truy cập các trang web của PM-International. Đây là thông tin chung, ví dụ: trang mà tệp được yêu cầu, tên của tệp được truy cập, ngày và giờ khi thông tin được yêu cầu, lượng dữ liệu được truyền, giao thức được sử dụng, thông số kỹ thuật được gửi bởi trình duyệt web và nếu cần, hệ điều hành.


Thông tin chung này được ẩn danh, vì vậy sẽ không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân của bạn hiện có tại PM-International và cũng sẽ không được hợp nhất với dữ liệu của bạn. Thông tin thu thập được sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và cũng sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung và chức năng của trang web. Việc chuyển dữ liệu này cho các bên thứ ba vì các mục đích phi thương mại hoặc phi thương mại khác sẽ không diễn ra. Dữ liệu truy cập trong tệp nhật ký sẽ được lưu trữ tối đa là 4 tuần.

Cookie

Ngoài ra, trang web này sử dụng cái gọi là cookie Cookie là một tệp văn bản có số nhận dạng, được truyền và lưu trữ tới máy tính của người dùng khi sử dụng trang web cùng với dữ liệu được yêu cầu khác. Tệp sẽ có sẵn để truy cập sau này và được sử dụng để xác thực người dùng.

Cookie là các tệp thuần túy và không phải là chương trình thực thi, có nghĩa là không có rủi ro nào đối với máy tính của bạn. Cookie không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, do đó việc bảo vệ quyền riêng tư được đảm bảo. Tùy thuộc vào cài đặt của trình duyệt, người dùng có thể tự động chấp nhận cookie. Cài đặt này có thể được thay đổi và việc lưu trữ cookie bị vô hiệu hóa hoặc được điều chỉnh theo cách sao cho người dùng sẽ được thông báo khi cookie xuất hiện. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng cookie bị ngừng hoạt động thì một số tính năng của trang web có thể không khả dụng hoặc chỉ khả dụng ở một mức độ hạn chế.

Để xác định hành vi của người dùng trên trang web của PM-International, chúng tôi kiểm tra cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin này được thu thập thông qua việc sử dụng cookie (xem thông tin bổ sung trong phần Phân tích Web dưới đây). Tuy nhiên, cuộc khảo sát này không thu thập bất kỳ dữ liệu cụ thể nào về cá nhân (dữ liệu mà thông qua đó có thể dẫn lại danh tính của bạn). Thông qua thủ tục ẩn danh này, không thể chỉ định hành vi người dùng tương ứng của một người cụ thể.

We use the following Cookies on our website, name (description) and expiration time:

GoogleAnalytics-Cookies: _ga (sử dụng để phân biệt người sử dụng) – Thời gian hết hạn: 2 năm

_gid (sử dụng để phân biệt người sử dụng) – Thời gian hết hạn: 24 giờ

_gat (được sử dụng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu) – Thời gian hết hạn: 1 phút

Telemetry-Cookies: ai_user (cookie hiệu suất cho phép đo từ xa) – Thời gian hết hạn: 1 năm

ai_session (cookie phiên cho phép đo từ xa) – Thời gian hết hạn: 30 phút

PHPSESSID: (phiên cookie, theo dõi các phiên) – Thời gian hết hạn: phiên thời gian

SERVERID: (phiên cookie, được sử dụng để cân bằng tải) – Thời gian hết hạn: phiên thời gian

TP: (dùng để phân biệt người dùng đã đăng ký) – Thời gian hết hạn: 1 năm

Hơn nữa, chúng tôi có cookie để đề xuất ngôn ngữ và quốc gia nào phù hợp nhất cho lượt xem của bạn. Điều này dựa trên URL bạn đang sử dụng và không lưu trữ thông tin cá nhân:

wp-wpml_current_language (cookie WPML cho ngôn ngữ được bầu chọn) – Thời gian hết hạn: 1 ngày

language_preference_options (cookie tùy chỉnh cho ngôn ngữ và quốc gia hiện tại) – 365 ngày

language_redirect (cookie tùy chỉnh để biết thông tin nếu người dùng đã được chuyển hướng) – Thời gian hết hạn: 1 ngày

Nếu bạn không muốn thiết bị truy cập của mình được nhận dạng thông qua việc lưu trữ cookie, thì bạn có thể đặt trình duyệt bạn đã sử dụng để chặn cookie, xóa chúng khỏi ổ cứng hoặc cảnh báo bạn trước khi cookie được lưu trữ. Hầu hết các trình duyệt đều có tùy chọn hạn chế việc lưu trữ cookie hoặc ngăn chặn hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng trong trường hợp này, không phải tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi đều có thể được sử dụng hết mức.

Mạng xã hội

Chúng tôi sử dụng các plugin từ các mạng xã hội khác nhau trên các trang web của chúng tôi.

Facebook

Trang web này sử dụng các plugin xã hội sau của mạng xã hội Facebook:

Nút chia sẻ

Facebook được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA và có sẵn ởwww.facebook.de.Các plugin xã hội cá nhân này được đánh dấu bằng một trong các biểu trưng Facebook hoặc bằng cụm từ “Facebook Social Plugin”. Bạn có thể tìm thấy danh sách với sự xuất hiện và chức năng của từng plugin tại đây: developers.facebook.com/docs/plugins. Khi bạn xem một trang trên trang web của chúng tôi có chứa plugin xã hội, kết nối trực tiếp đến các máy chủ của Facebook được thực hiện từ trình duyệt bạn đang sử dụng. Nội dung của plugin xã hội được truyền trực tiếp từ Facebook đến trình duyệt của bạn và được nhúng vào trang web của nó. Do đó, chúng tôi không thể ảnh hưởng đến lượng dữ liệu mà Facebook thu thập thông qua việc sử dụng các plugin xã hội và chúng tôi chỉ có thể thông báo cho bạn về điều này thông qua kiến thức có sẵn cho chúng tôi: do nhúng các plugin xã hội, Facebook được thông báo về các trang bạn đã xem trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi bạn không phải là người dùng đã đăng ký của Facebook, hoặc chưa đăng nhập vào Facebook. Thông tin này cùng với địa chỉ IP của bạn được truyền và lưu trữ từ trình duyệt của bạn đến một máy chủ của Facebook tại Hoa Kỳ. Do thông tin từ Facebook, chỉ có một địa chỉ IP ẩn danh được lưu trữ cho người dùng không đăng ký ở Đức. Nếu bạn đã đăng nhập Facebook, thì Facebook có thể phân bổ trực tiếp quyền truy cập trang web của chúng tôi vào tài khoản Facebook của bạn. Facebook nhận thông tin về việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi bất kể bạn có tương tác với các plugin xã hội hay không. Khi bạn tương tác với các plugin xã hội, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào biểu tượng “Thích” hoặc để lại nhận xét, thông tin liên quan từ trình duyệt của bạn sẽ được Facebook truyền trực tiếp và lưu trữ. Thông tin cũng được công bố trên Facebook và bạn bè trên Facebook của bạn có thể nhìn thấy. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Facebook có thể được tìm thấy trong www.facebook.com/about/privacy để xem thêm thông tin về mục đích và phạm vi của dữ liệu được thu thập cũng như quá trình xử lý và sử dụng dữ liệu của Facebook, bao gồm các quyền của bạn và các tùy chọn để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn là người dùng Facebook đã đăng ký và không muốn Facebook thu thập dữ liệu về bạn thông qua trang web của chúng tôi hoặc để liên kết thông tin thành viên của bạn được lưu trữ trên Facebook, thì bạn phải đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập trang web của chúng tôi. Cũng có thể chặn các plug-in xã hội bằng Add-Ons cho trình duyệt của bạn, chẳng hạn như trình chặn Facebook, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

Các plugins của Youtube.de/Youtube.com lđược sử dụng trên trang web này và được điều hành bởi YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Khi người dùng truy cập trang web có chứa plugin như vậy, trình duyệt của họ sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của YouTube. Thông qua đó, các máy chủ của YouTube được thông báo về các trang web mà người dùng đã truy cập. Nếu bạn đăng nhập với tư cách là thành viên của YouTube, YouTube sẽ chỉ định thông tin này cho các nền tảng của tài khoản cá nhân tương ứng của bạn. Khi bạn sử dụng các plugin này, chẳng hạn như nhấp / nút bắt đầu của video hoặc gửi nhận xét, thông tin này sẽ được gán cho tài khoản YouTube của bạn, chỉ có thể bị ngăn chặn khi bạn đăng xuất trước khi sử dụng plugin. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong báo cáo bảo vệ dữ liệu bên dưới www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Trang web này sử dụng các chức năng của dịch vụ Twitter, được cung cấp bởi Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ. Ví dụ, các plugin này được chỉ ra bằng các thuật ngữ như “Tweet” hoặc biểu trưng Twitter. Điều này cho phép mọi người chia sẻ một bài đăng hoặc một trang từ trang web này trên Twitter. Nếu người dùng truy cập trang web có chứa một chức năng như vậy, trình duyệt của họ sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của Twitter. Nội dung của các chức năng Twitter được Twitter chuyển trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Do đó, chúng tôi không ảnh hưởng đến lượng dữ liệu mà Twitter thu thập với sự trợ giúp của plugin này và chỉ có thể thông báo cho người dùng thông qua kiến thức có sẵn: sau đó, dữ liệu nhật ký, chẳng hạn như địa chỉ IP của người dùng hoặc các trang web trước đó đã truy cập, sẽ được truyền đi. Có thể tìm thấy thêm thông tin của Twitter trong báo cáo bảo vệ dữ liệu twitter.com/privacy

XING

“Nút chia sẻ XING” được sử dụng trên trang web này. Sau khi kết nối với trang web này, kết nối với máy chủ tại XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg (“XING”) được thực hiện thông qua trình duyệt của bạn, nơi các chức năng của “nút chia sẻ XING” (cụ thể là tính toán / hiển thị của giá trị bộ đếm) được thực hiện. XING không lưu trữ dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web này. Trên hết XING không lưu trữ bất kỳ địa chỉ IP nào. Cũng không có đánh giá nào về hành vi sử dụng của bạn thông qua việc sử dụng cookie liên quan đến “nút chia sẻ XING”. Bạn có thể tìm thấy thông tin bảo mật cập nhật nhất về “nút chia sẻ XING” và bất kỳ thông tin bổ sung nào trên trang web này: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Các plugin của LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (sau đây gọi là “LinkedIn”) được tích hợp trong trang web này. Plugin LinkedIn có thể được nhận dạng bằng biểu tượng LinkedIn hoặc “nút chia sẻ” (“được khuyến nghị”) trên trang web này. Khi truy cập trang web này, một kết nối trực tiếp được thực hiện giữa trình duyệt của bạn và máy chủ LinkedIn thông qua plugin. Kết quả là, LinkedIn nhận được thông tin rằng bạn đã truy cập trang web này bằng địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào “nút chia sẻ” trên LinkedIn trong khi đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của mình, bạn có thể liên kết nội dung của trang web này với hồ sơ LinkedIn của mình. Do đó, LinkedIn có thể liên kết lượt truy cập vào trang web này với tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng với tư cách là nhà điều hành trang web, chúng tôi không nhận được thông tin nào về nội dung trong dữ liệu được truyền hoặc việc sử dụng chúng thông qua LinkedIn. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về việc thu thập dữ liệu (mục đích, phạm vi, xử lý, sử dụng thêm) cũng như các quyền và tùy chọn của bạn trong thông tin bảo vệ dữ liệu của LinkedIn. LinkedIn cung cấp thông tin này sau đây www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Phân tích trang Web

Chúng tôi sử dụng – giống như hầu hết các nhà điều hành trang web – các công cụ phân tích dưới dạng phần mềm theo dõi để xác định tần suất sử dụng và số lượng người dùng vào trang web của chúng tôi.

Sử dụng công cụ phân tích “Google Analytics”

PM-International sử dụng dịch vụ Google Analytics của Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dịch vụ này cung cấp phân tích về việc sử dụng trang web này bằng cookie. Vì mục đích này, thông tin do cookie tạo ra, chẳng hạn như địa chỉ IP ẩn danh của bạn, được truyền, lưu trữ và đánh giá thay mặt cho PM-International tới một máy chủ của Google LLC tại Hoa Kỳ. Google Analytics đã được mở rộng với mã “GAT. _anonymizeip ();” trên trang web này. Do đó, một bộ sưu tập địa chỉ IP ẩn danh được đảm bảo. Việc ẩn danh địa chỉ IP của bạn thường diễn ra bằng cách giảm địa chỉ IP của bạn thông qua Google LLC trong Liên minh Châu Âu hoặc tại các nước ký kết khác của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Trong các trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP của bạn được truyền tới một máy chủ của Google LLC tại Hoa Kỳ và được ẩn danh tại đó. Địa chỉ IP đã truyền của bạn sẽ không được hợp nhất với dữ liệu khác của Google LLC. Trong khuôn khổ của chức năng quảng cáo Google Analytics, tiếp thị lại và báo cáo về hiệu suất sẽ được sử dụng theo đặc điểm nhân khẩu học và sở thích. Các quy trình này phục vụ mục đích gắn quảng cáo nhiều hơn với lợi ích của người dùng cá nhân thông qua sự trợ giúp của thông tin về hành vi của người dùng. Trong bối cảnh tiếp thị lại, các biện pháp quảng cáo được cá nhân hóa có thể được chuyển sang các trang web khác dựa trên hành vi lướt web của bạn trên trang web của PM-International. Do đó, các tài liệu quảng cáo có thể chứa các sản phẩm mà bạn đã xem trước đây trên trang web của PM-International. Nếu bạn đã đồng ý với việc trình duyệt web và ứng dụng của bạn được kết nối với Google thông qua tài khoản Google của bạn và thông tin từ tài khoản Google của bạn có thể được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo, thì Google sẽ sử dụng dữ liệu này để tiếp thị lại toàn diện. Bạn có thể phản đối việc thu thập dữ liệu của mình thông qua Google Analytics bất kỳ lúc nào. Các tùy chọn sau có sẵn cho bạn:

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn việc sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt có liên quan; trong trường hợp này, nhiều chức năng của trang web không thể được sử dụng. Các cài đặt phải được thực hiện riêng biệt cho mọi trình duyệt được sử dụng.
Bạn cũng có thể ngăn Google LLC thu thập và xử lý dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt quảng cáo trên trình duyệt có sẵn theo liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Điều này có thể được thực hiện theo cách khác hoặc trong các trình duyệt trên thiết bị di động bằng cách nhấp vào liên kết sau:

Manage consent

Cookie chọn không tham gia sẽ được đặt trên thiết bị của người dùng đối với các trang internet của PM-International có hiệu lực đối với trình duyệt hiện đang sử dụng. Nếu cookie bị xóa trong trình duyệt này, thì liên kết phải được nhấp lại.

Thêm thông tin về các điều khoản của sử dụng và bảo vệ dữ liệu có thể được tìm thấy dưới https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage hay http://www.google.com/analytics/terms/de.html hay https://www.google.de/intl/de/policies/.

Chú ý: Nếu bạn xóa cookie trong trình duyệt của mình, thì ngay cả cookie chọn không tham gia đã lưu trữ cũng có thể bị xóa và kết quả là phản đối phải được thực hiện lại theo cách đã nói ở trên.

Thông tin chi tiết về Microsoft

Chúng tôi đang sử dụng thông tin chi tiết về ứng dụng của Microsoft vì lý do đo từ xa. Insights hỗ trợ mối tương quan đo từ xa phân tán, có thể được sử dụng để phát hiện thành phần nào chịu trách nhiệm cho các lỗi hoặc suy giảm hiệu suất.

(Có thể tìm thấy thêm thông tin dưới đây https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy)

Bảo mật dữ liệu

Phần mềm bảo mật SSL (Secure Socket Layer) được PM-International sử dụng hiện là một trong những công nghệ tốt nhất hiện có.

Khi thanh toán các dịch vụ tương ứng, bạn có thể chọn các tùy chọn thanh toán khác nhau. Thông tin thanh toán cho mỗi biến thể được mã hóa để truyền. Do đó, bạn có thể chắc chắn rằng dữ liệu của bạn không thể bị bên thứ ba đọc được. Việc chuyển giao này thậm chí còn an toàn hơn truyền dữ liệu cá nhân của qua điện thoại.

Cho đến nay, hơn hàng chục ngàn khách hàng đã mua hàng trực tuyến tại PM-International ở Đức. Do đó, bạn không cần lo lắng về sự an toàn của mình khi sử dụng trang web của PM-International. Mọi thứ có thể được thực hiện để bảo vệ dữ liệu của bạn thông qua công nghệ được PM-International sử dụng.

Tại PM-International, bảo mật không chỉ liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu của bạn đối với các phương thức thanh toán bạn chọn. PM-International sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các tài liệu đặt hàng, hàng hóa hoặc các tài liệu khác của bạn sẽ đến đúng thời gian mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.

Tình trạng: 28.04.2021