Terms of Use

PM-International AG’s General Terms and Conditions of Business and Delivery

Ogólne warunki dystrybucyjne i dostawy oraz wytyczne internetowe firmy PM-International AG dla partnerów biznesowych.

Stan na czerwiec 2018 r

1. Zasady odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Każdy partner biznesowy i klient końcowy ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie towaru  lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie, weszła  w posiadanie towaru po raz pierwszy  (w przypadku umowy na regularną dostawę towarów tj.  umowa abonamentowa na dostawę ), względnie ostatni towar (w przypadku dostawy towaru w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach.)

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj PM-International o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Dane kontaktowe:

PM-International Sp z o.o.

ul. Bukszpanowa 70

40-750   Katowice

Nr tel: 032 6087560

Adres e-mail: zamowienia@pm-international.pl

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe. Możesz również przesłać drogą mailową jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
(14 dni).

Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@pm-international.pl. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku na adres e-mail wskazany w formularzu lub ten z którego wysłane zostało oświadczenie.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez   Ciebie sposobu dostarczenia towarów innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowanych przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  zostaliśmy   poinformowani o Twojej decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte  w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze  zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jedyny wydatek jaki poniesiesz, to bezpośredni koszt zwrotu towaru.

Warunki zwrotu towaru oraz formularz zwrotów: pobierz tutaj.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, towary należy odesłać bezpośrednio do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed upływem terminu 14 dni.

2. Uszkodzenie podczas transportu

Ryzyko związane z transportem ponosi nadawca
 

3. Koszty wysyłki
 

W Polsce:

Dodatkowe informacje: dostępne pod nr tel.: 32 608 75 60
 

4. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

5. Zastrzeżenie własności

Do momentu uiszczenia pełnej zapłaty, towar pozostaje własnością PM-International Sp. z o. o.  

6. Płatność, termin płatności, opóźnienie

Płatności za towar można dokonać przelewem bankowym (przedpłata), za pobraniem (wysyłka) oraz gotówką i kartą w biurze PM i DSC (odbiór indywidualny).

W przypadku przedpłaty prosimy o przelanie należności na konto w zależności od wybranego punktu odbioru/wysyłki:

PM-International i DSC Sopot: ING Bank Śląski: 33 1050 1399 1000 0007 0267 4862

P.M. International Sp. z o. o,  ul. Bukszpanowa 70, 40-750 Katowice

DSC Warszawa: Bank Millenium 61 1160 2202 0000 0001 8222 0996

Wellness Plus sp z o.o., ul. Opaczewska 85, 02-201 Warszawa

DSC Poznań: Alior Bank:  92 2490 0005 0000 4530 7285 6387

Fox Line ul. Dąbrowskiego 75/29, 60-529 Poznań

Płatność powinna nastąpić w momencie wysyłki towaru. Jeśli zalegasz z płatnościami, zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za opóźnienia. 

7. Prawo do zwrotu z Gwarancją Satysfakcji

Obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy (patrz punkt 1. Zasady anulowania dla klientów), ponadto zapewniamy następujące warunki zwrotu towarów:


Prawo do zwrotu w ciągu 30 dni:

Każdy partner biznesowy i klient końcowy może zwrócić zamówione produkty PM w ciągu 30 dni od wystawienia faktury/paragonu przez PM-International Sp. z o. o. W tym celu należy odesłać produkty do PM wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Do formularza zwrotu należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny). Wówczas PM sporządzi fakturę korygującą.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa nadawca.

Materiały reklamowe oraz materiały wspomagające sprzedaż są wyłączone z Gwarancji Satysfakcji.

Artykuły zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Zestawy należy zwracać w całości.


Rozszerzone prawo zwrotu do 90 dni:

Każdy partner biznesowy I każdy klient końcowy może zwrócić zamówione produkty PM w ciągu 90 dni od daty wystawienia faktury/paragonu bez podania przyczyn przy założeniu, że produkty są nienaruszone, nieotwarte I nadające się do ponownej sprzedaży (towar musi mieć datę minimum
3-miesięczną datę ważności).

W tym celu należy odesłać produkty do PM wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Do formularza zwrotu należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny). Wówczas PM sporządzi fakturę korygującą.

Koszty przesyłki pokrywa nadawca.

Materiały reklamowe i materiału wspomagające są wyłączone z Gwarancji Satysfakcji.

Artykuły zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Zestawy należy zwracać w całości.

Prawo zwrotu w przypadku zakończenia współpracy:

W przypadku rozwiązania umowy, firma przyjmie magazynowany towar w stanie nienaruszonym za cenę zakupu (z uwzględnieniem kosztów transportu, dostawy, ubezpieczenia). Zwracany towar musi mieć minimum 3-miesięczną datę ważności.


Prosimy o skorzystanie z formularza zwrotu towarów: Kliknij tutaj

8. Wytyczne dotyczące Internetu (wersja z 25.02.2015)

Korzystanie z adresów internetowych (nazw domen) w celu odsyłania do oficjalnych stron PM jest uregulowane następująco:

Generalnie, marki i produkty PM-International nie mogą być łączone z nazwami domen (np. www.activize.pl, www.activize.comwww.fitline.infowww.restorate.net itp.)

Wykorzystywanie znaków firmowych PM-International jako słowa i obrazy jest niedozwolone.

Wykorzystywanie marek i produktów PM-International jest dozwolone z ograniczeniami, tj, jeżeli dodatkowo używane są dodatkowe słowa (np. www.fitline-seite.pl, www.fitline-einkaufen.comwww.fitline-nutrition.netwww.petersactivizeseite.de itp.), a domena jest połączona z oficjalną witryną PM. Nazwy produktów nie są dozwolone jako uzupełnienie (np. www.fitline-zellschutz.com). Ogólnie rzecz biorąc, domena musi spełniać wszystkie wymogi prawne.

W przypadku sprzedaży produktów przez Internet do Państwa dyspozycji jest sklep PM Office. Sprzedaż i reklama z wykorzystaniem nazw marek i produktów (słownie lub graficznie) poza tymi stronami jest niedozwolone, także w serwisach eBay, Allegro lub na podobnych platformach.

Wpisy w sieciach społecznościowych („WKW”, „studiVZ”, „facebook” itp.), platformach internetowych („yellow pages”, „mein-stadt” idp.) i „Google Maps” są dozwolone, o ile Team Partner identyfikuje się jako partner biznesowy z zarejestrowanymi danymi kontaktowymi.

Wykorzystywanie logotypów, obrazów, innych marek lub oświadczeń o zdrowotnych właściwościach są niedozwolone. Ponadto treść musi być prawnie uzasadniona (prawo konkurencji, oświadczenia zdrowotne, prawo patentowe, prawo dotyczące znaków towarowych itp.).

Zabrania się osadzania oficjalnych witryn PM we własnej witrynie internetowej.

Komisja Europejska oferuje platformę internetowego rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Możesz korzystać z tej platformy od 15 lutego 2016 r. w celu rozwiązywania wszelkich sporów dotyczących zamówień internetowych.