Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Po zakupie towarów masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie towaru  lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie, weszła  w posiadanie towaru po raz pierwszy  (w przypadku umowy na regularną dostawę towarów tj.  umowa abonamentowa na dostawę ), względnie ostatni towar (w przypadku dostawy towaru w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach.)

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj PM-International o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Dane kontaktowe:

PM-International Sp z.o.o                                                

ul. Bukszpanowa 70

40-750   Katowice

Nr tel: 032 6087560

Adres e-mail: zamowienia@pm-international.pl

W tym celu możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe. Można również przesłać drogą mailową jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni).

Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy: zamowienia@pm-international.pl . Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku na adres e-mail wskazany w formularzu lub ten z którego wysłane zostało oświadczenie.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez   Ciebie sposobu dostarczenia towarów innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  zostaliśmy   poinformowani o Twojej decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte  w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze  zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jedyny wydatek jaki poniesiesz, to bezpośredni koszt zwrotu towaru.

Warunki zwrotu towaru oraz formularz zwrotów: pobierz tutaj.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, towary należy odesłać bezpośrednio do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed upływem terminu 14 dni.