Terms of Use

PM-International AG’s General Terms and Conditions of Business and Delivery

1. Recht op herroeping en retour en internetrichtllijnen (stand Juni 2018)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel van een zending in ontvangst neemt.

Voor herroeping dient u schriftelijk  een duidelijke verklaring in (per post, mail of fax), die gericht is aan:

PM-International AG,
An der Hofweide 17
67346 Speyer
Board of Directors: Patrick Bacher, Sven Palla
Executive chairman: Rolf Sorg
Telefoonnummer: +49 6232 / 296-230
Fax nummer: +49 6232 / 296 231
E-Mail Adres: ICS2@pm-international.de

Voor uw recht op herroeping kunt u ook gebruik maken van ons modelformulier, maar u bent hiertoe niet verplicht. Ter garantie van de herroepingstermijn voldoet het tijdige zenden van de herroeping.

Gevolgen van een herroeping:

Als u uw overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere manier van verzenden dan de door ons aangeboden goedkoope standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat PM-International op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. PM-International betaald u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk andersgezind heeft ingestemd; in ieder geval brengt PM-International u voor een terugbetaling geen kosten in rekening.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond de goederen te hebben teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen meteen, doch niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, te retourneren of te overhandigen aan:
 
PM-International AG
An der Hofweide 17
67346 Speyer
 
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 
De producten dienen op eigen kosten aan ons retour gezonden te worden. Onvrije retourzendingen worden door ons niet aangenomen. U dient een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen als het waardeverlies het gevolg is van een handeling die niet nodig is om de kwaliteit, eigenschappen en manier van werken van de goederen te controleren.

2. Transportschade

Het transportrisico is voor de afzender.
 

3. Verzendkosten

Nederland: Bij PM-International betaalt u onafhankelijk van de bestelwaarde € 7,62 verzendkosten.

NON European: Informatie ontvangt u via Tel.: +49 (0) 6232 296 230

4. Prijzen

Alle prijzen zijn incl. BTW.

5. Eigendomsvoorbehoud 

Tot aan de volledige betaling blijven de goederen eigendom van PM-International AG

6. Betaling, vervaldatum, achterstallige betaling 

De betaling van de goederen geschiedt per bankoverschrijving, door middel van creditcard, of automatische afschrijving (SEPA). PM-International AG behoudt zich het recht voor in afzonderlijke gevallen een bepaalde wijze van betalen uit te sluiten,

De betaling door het zenden van contant geld of cheques is helaas niet mogelijk. Wij sluiten een verantwoordelijkheid bij verlies uit. 

Betaling volgt met verzenden van de goederen.

Indien u achterstallig zou zijn met uw betalingen, behouden wij ons het recht voor u aanmaningskosten in rekening te brengen.

7. Terugzendbeleid

Het terugzendbeleid is een aanvulling op de terugzendrechten waarop u wettelijk aanspraak kunt maken (zie ook punt 1 recht op herroeping en retour van onze algemene voorwaarden). Aanvullend verlenen wij volgende voorwaarden voor een retoure van goederen:

Retourrecht in het kader van 30 dagen tevredenheidsgarantie:

Mochten de goederen u niet bevallen, kunt u de goederen binnen 30 dagen na facturatie aan PM-international teruggeven. Daarvoor dient u de goederen volledig gefrankeerd aan PM te retourneren. Reclamemateriaal en promotiemateriaal zijn van de tevredenheidsgarantie uitgesloten.

Aanvullend retourrecht van 90 dagen:

Binnen 90 dagen na facturatie kunt u producten die ongeopend, intact en herverkoopbaar zijn (en die ten minste nog 3 maanden houdbaar zijn) zonder opgave van redenen retourneren. Daarvoor dient u de goederen volledig gefrankeerd aan PM te retourneren. Reclamemateriaal en promotiemateriaal zijn van de tevredenheidsgarantie uitgesloten.

8. Internetrichtlijnen

Het gebruik van internetadressen (domeinnamen) voor het doorsturen/verwijzen naar officiële PM-International webpaginas wordt als volgt geregeld:

Over het algemeen kunnen de PM-International merken niet worden gebruikt in combinatie met domeinnamen (zoals www.activize.nl, www.activize.com, www.fitline.eu, www.fitline.info, www.restorate.net, etc.) ,

Het gebruik van de handelsmerken van PM-International in woord en afbeelding is niet toegestaan. 

Het gebruik van PM-International handelsmerken is beperkt met toevoeging toegestaan, b.v. als daarnaast verdere woorden worden gebruikt (bijvoorbeeld www.fitline-seite.de, www.fitline-einkaufen.com, www.fitline-nutrition.net, www.petersactivizeseite.de, etc.) en het domein is gekoppeld aan een officiële PM-website. 

Niet toegestaan ​​als aanvulling zijn productnamen (bijv. www.fitline-zellschutz.com). In het algemeen moet het domein aan alle wettelijke vereisten voldoen.  In het algemeen moet het domein aan alle wettelijke vereisten voldoen.

Voor de verkoop van de producten via internet is de winkel beschikbaar in het kader van de PM-Office. De verkoop en toepassing van de merknamen (in woorden of afbeeldingen) buiten deze pagina’s is niet toegestaan, zelfs niet op Ebay, marktplaats of vergelijkbare platforms.

Vermeldingen in sociale netwerken (bv. “facebook”, enz) adresportalen (bv. “my-city”, enz) en “google maps” ( of vergelijkbaar) zijn toegestaan zolang de verkooppartner zich slechts als verkooppartner kenbaar maakt en zijn contactgegevens meedeelt.

Additieven zoals b.v. Logo’s, afbeeldingen, andere handelsmerken of medische verklaringen zijn niet toegestaan. Bovendien moet de inhoud juridisch verantwoord zijn (UWG, HealthClaims, octrooirecht, merkenrecht, enz.).

Het inbedden van de officiële PM-pagina’s per frame op een afzonderlijke website is niet toegestaan.