Cookies

Denne hjemmeside bruger de såkaldte cookies. En cookie er en tekstfil med et identifikationsnummer, som overføres og gemmes på brugerens computer ved brug af hjemmesiden sammen med andre nødvendige data. Filen er tilgængelig for senere tilgang og bruges til autentificering af brugeren.

Cookies er passive, rene filer og ikke aktive programmer, hvilket betyder, at der ingen risiko er forbundet med en cookie. Cookies indeholder ikke personrelaterbare data og  garanterer dermed overholdelse af gældende databeskyttelseslove og anonymitet. Afhængig af browserindstillinger, kan brugeren automatisk acceptere cookies. Disse indstillinger kan ændres, så man spærrer eller begrænser cookies, så bruger får en notifikation, når onlineaktiviteter mødes med cookies.  Deaktiveres brugen af cookies kan betyde begrænsninger og/eller besværliggørelse af brugen af hele eller dele af hjemmesiden.

Til at afdække brugerens aktiviteter på PM-Internationals hjemmeside, undersøger vi, hvordan brugeren er landet på vores hjemmeside. Informationen indsamles ved hjælp af cookies. Dette betyder dog ikke, at vi indsamler personspecifikke data (data der gør det muligt at identificere brugeren). Via denne anonyme procedure er det ikke muligt at fastslå en specifik brugers respektive brugeradfærd.

Ønsker du ikke at din enhed genkendes via cookies, kan du indstille din browser til at blokere for cookies, slette dem fra harddisken eller advare, før en cookie gemmes. De fleste browsere har en funktion, der begrænser eller blokerer for cookies. Vi understreger imidlertid at dette kan betyde, at vores hjemmesides funktionalitet begrænses.

Sociale medier

We use plugins from various social networks on our websites.

Facebook

This website uses the following social plugins of the social network Facebook:

  • Like-Button
  • Share-Button

Facebook is operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA and is available under www.facebook.comThese individual social plugins are marked by one of the Facebook logos or with the phrase “Facebook Social Plugin”. A list with the appearance and functions of the individual plugins can be found here: developers.facebook.com/docs/plugins When you view a page on our website which contains a social plugin, a direct connection to the Facebook servers is made from the browser you are using. The contents of the social plugin is transmitted from Facebook directly to your browser and embedded in its website. As a result we cannot influence the amount of data which Facebook collects through the use of social plugins, and we can only inform you of this through the knowledge available to us: due to the embedding of social plugins, Facebook is informed of the pages you have viewed on our website, even if you are not a registered user of Facebook, or are not logged into Facebook. This information along with your IP address is transmitted and stored from your browser to a server of Facebook in the US. As a result of the information from Facebook, only an anonymous IP address is stored for non-registered users in Germany. If you are logged into Facebook, then Facebook can directly allocate the accessing of our website to your Facebook account. Facebook receives information about your visit to our website regardless of whether or not you interact with the social plug-ins. When you interact with the social plug-ins, for example by clicking on the “Like” icon or leaving a comment, the relevant information from your browser is directly transmitted to and stored by Facebook. The information is also published on Facebook and can be seen by your Facebook friends. Please refer to Facebook’s privacy policy which can be found under www.facebook.com/about/privacy in order to see more information about the purpose and scope of the data collected and its further processing and use of data by Facebook, including your rights and options in order to protect your privacy. If you are a registered user of Facebook, and do not want Facebook to collect data about you via our website or to link your member information stored on Facebook, then you must log out of Facebook before you visit our website. It is also possible to block the social plugins with add-ons for your browser. You can find information about this on the information pages for your browser.

Youtube

Plugins by Youtube.com are used on this website and are operated by the YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. When a user visits a website that contains such a plugin, their browser connects directly with YouTube’s servers. Through this the YouTube servers are informed of the websites which the user has visited. If you are logged in as a member of YouTube, YouTube assigns this information to the platforms of your respective personal accounts. When you use these plug-ins, such as clicking/start buttons of a video or sending a comment, this information will be assigned to your YouTube account, which can only be prevented by you logging out before using the plugin. More information can be found under the data protection declaration under https://policies.google.com/privacy

Twitter

This website uses the buttons of the service Twitter, which is provided by Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. These plugins are, for example, indicated by terms such as “Tweet” or the Twitter logo. This enables people to share a post or a page from this website on Twitter. If a user visits a website containing such a button, their browser connects directly to Twitter’s servers. The content of the Twitter buttons is delivered directly by Twitter to the user’s browser. We have therefore no effect on the amount of data, which Twitter collects with the help of this plugin and can only inform the user through the knowledge available to us: afterwards the log data, such as the user’s IP address or previous websites visited, will be transmitted. More information can be found under Twitter’s data protection declaration twitter.com/privacy

LinkedIn

Plugins of the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (hereinafter referred to as “LinkedIn”) are integrated in this website. The LinkedIn plug-in can be recognized by the LinkedIn logo or the “share button” (“recommended”) on this website. When visiting this website, a direct connection is made between your browser and the LinkedIn server via the plugin. As a result, LinkedIn receives the information that you have visited this website using your IP address. If you click on the LinkedIn “share button” while you are logged in to your LinkedIn account, you can link the contents of this website to your LinkedIn profile. As a result, LinkedIn can associate the visit to this website with your user account. We would like to point out that as website operators we receive no information of the content in the transmitted data or their use through LinkedIn. Details for data collection (purpose, scope, further processing, use), as well as your rights and options can be found under LinkedIn’s data protection information. LinkedIn provides this information under www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Web analysis

We use – like almost every website operator – analysis tools in the form of tracking software to determine the frequency of use and the number of users to our website.

Using the analysis tool “Google Analytics”

Vi bruger plug-ins fra forskellige sociale medier på vores hjemmesider.

Facebook

Denne hjemmeside bruger følgende sociale plug-ins fra det sociale netværk, Facebook:

  • Like/Synes godt om
  • Share/del

Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og er tilgængeligt via www.facebook.com De individuelle sociale plugins markers af et af Facebooks logoer eller med ‘Facebook Social Plug-in’. En liste over tilstedeværelsen og funktionerne af de individuelle plug-ins kan findes her: developers.facebook.com/docs/plugins . Når du møder en side på vores hjemmeside, som omfatter social plug-ins, skabes der en direkte forbindelse fra den browser du bruger til Facebooks servere. Indholdet af det sociale plug-in overføres fra Facebook til din browser og indlejres i Facebook. Som et resultat af dette har vi ikke indflydelse på den mængde data, der opsamles af Facebook og kan kun informere om den viden, der er tilgængelig for os. Det betyder, at Facebook informeres om hvilke sider, du har set på vores hjemmeside – også hvis du ikke er registreret Facebook bruger eller ikke er logget på Facebook. Denne information vil sammen med din IP adresse blive overført og gemt på Facebooks server i USA. Ifølge Facebooks information gemmes der kun en anonym IP adresse for ikke-registrerede Facebook brugere i Danmark.  Hvis du er logget på Facebook, vil Facebook direkte allokere tilgangen til vores hjemmeside til din Facebook-konto. Facebook modtager information om dit besøg, uanset om du interagerer med de sociale plug-ins eller ikke. Når du interagerer med de sociale plug-ins ved f.eks. at Synes godt om eller kommentere, overføres relevant information direkte og gemmes af Facebook. Informationen offentliggøres på Facebook og kan ses af dine Facebook venner.
Se venligst Facebooks privatlivspolitikker på www.facebook.com/about/privacy, hvor du også kan finde information om formål, omfanget af opsamlet data og den videre håndtering af data hos Facebook, incl. dine rettigheder og muligheder for at beskytte din anonymitet. Er du registreret Facebook bruger – og ønsker du ikke, at Facebook skal opsamle data om dig via vores hjemmeside eller linke til den information, du gemmer på Facebook, skal du logge ud af Facebook, inden du besøger vores hjemmeside. Det er også muligt at blokere social plug-ins via ekstra browserfunktioner, så
Youtube

Der anvendes plug-ins fra Youtube.com på denne hjemmeside  – disse drives YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Når en bruger besøger en hjemmeside, der indeholder dette plug-in, kobles dennes browser direkte til YouTubes servere. Herigennem informers YouTubes servere om den hjemmeside, som brugeren besøgte. Har du et YouTube medlemsskab, kobler YouTube information til din personlige konto. Når du bruger disse plug-ins, f,eks. ved at klikke/starte en video eller efterlade en kommentar, overføres informationen til din YouTube konto, hvilket kun kan undgås ved, at du logger af din konto. Mere information om databeskyttelsesdeklarationen findes på : https://policies.google.com/privacy

Twitter

Denne hjemmeside anvender ikonerne fra Twitter, leveret af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Disse plug-ins kan f.eks. fremstå via termer som ‘Tweet’ eller Twitter logoet. Dette gør brugeren i stand til at dele et post eller poste en side fra hjemmesiden på Twitter. Hvis brugere besøger en hjemmeside med denne funktionalitet, vil deres browser kobles direkte til Twitters servere. Indholdet af Twitter funktionaliteten leveres direkte fra Twitter til brugerens browser. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som Twitter på denne måde opsamler – og kan kun informere på baggrund af den information, der stilles til rådighed. Efterfølgende overføres logdata, så som brugerens IP adresse eller tidligere besøgte hjemmesider. Mere information findes under Twittes databeskyttelsesdeklaration: twitter.com/privacy

XING

‘XING del knappen’ er aktiv på denne hjemmeside. Når der kobles op til hjemmesiden, etableres en forbindelse til serverne hos XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg (“XING”) via din browser, hvor XINGs delefunktion (specielt beregningen/beløbsvisningen) udføres. XING opbevarer ingen personlige data til dig, når du tilgår hjemmesiden. Overordnet set gemmer XING ikke IP adresser. Der er heller ingen evaluering af din brugsadfærd via cookies i forbindelse med ’XING del knappen’ Du kan finde den senest opdaterede privatlivsinformation og al yderligere information på: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Hjemmesiden har integrerede Plug-ins fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (herefter kaldet “LinkedIn”). De aktuelle  LinkedIn plug-ins kan identificeres af LinkedIn logoet eller ’del-knappen’ (’anbefal’). Når hjemmesiden besøges etableres en direkte forbindelse mellem din browser og LinkedIns server via plug-in. Som et resultat af dette modtager LinkedIn information om, at du har besøgt hjemmesiden via din IP adresse. Hvis du klikker på ’del’, mens du er logget ind på din LinkedIn profil, kan du linke indholdet af denne hjemmeside til din profil på LinkedIn. Vi understreger, at vi som hjemmesideoperatører ikke får information om den data, der overføres eller bruges via LinkedIn. Information om dataopsamling (formål, omfang, videre håndtering og brug) såvel som dine rettigheder og muligheder kan findes under LinkedIns  databeskyttelsesinformation, som findes på www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analyse

Vi bruger – som næste alle hjemmesider – analyseværktøjer til at analysere brugsfrekvens og antallet af besøgende

Brug af analyseværktøjet “Google Analytics”

PM-International bruger Google Analytics, som leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Servicen indeholder en analyse af hjemmesiden ved hjælp af cookies. Til dette formål overføres, opbevares og vurderes den information, som opsamles af cookies (anonymiseret IP adresse, etc. på vegne af PM-International på en server ejet af Google LLC i USA. Google Analytics er på denne hjemmeside blevet udvidet med “GAT._anonymizeip();”, hvilket garanterer en anonym håndtering af IP adresser. Din IP anonymisering finder sædvanligvis sted ved, at din IP adresse forkortes af Google LLC i EU eller tilsvarende partner inden for European Economic Area (EEA). I ekstraordinære tilfælde overføres din IP adresse til en server hos Google LLC i USA og anonymiseres der. Den overførte IP adresse vil ikke blive koblet med andre data hos Google LLC. Indenfor rammerne af Google Analytics annonceringsfunktionalitet, vil re-marketing og rapportering blive brugt i overensstemmelse med demografiske karakteristika og interesser. Disse procedurer tjener til at målrette annoncering til at matche den individuelle brugers interesse ved hjælp af brugeradfærd. I forbindelse med re-marketing kan personlige marketingmålinger overføres til andre hjemmesider baseret på din internetadfærd på PM-Internationals hjemmeside. Dermed kan reklamematerialet indeholde produkter, som du tidligere har kigget på PM-Internationals hjemmeside. Har du accepteret, at din web og app browser kobles til Google via din Google konto – og at informationen fra din Google konto kan bruges til personlig målretning af annoncering – vil Google bruge data til oplagt re-marketing. Du kan til enhver tid modsætte dig opsamling af data via Google Analytics på følgende måde:

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan imidlertid forebygge brug af cookies via dine browserindstillinger. I så fald vil adskillige funktioner på hjemmesiden ikke kunne bruges. Begrænsningen af cookies skal gennemføres separat på alle de browsere du bruger. Du kan også undgå opsamling og behandling af data hos Google LLC ved at downloade og installere en browser-ad-on som findes på følgende link: link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dette kan alternativt gøres på såvel browsere som mobile enheder ved at klikke p det følgende link:

Det vil placere en frameldelsescookie på brugerens enhed gældende for PM-Internationals hjemmesider med effekt på den aktuelle browser. Hvis cookies senere fjernes fra denne browser, skal linket aktiveres igen. Mere information om brugsbetingelser og databeskyttelse kan findes her: https://www.google.com/analytics/terms/  eller ;https://policies.google.com/
 
Advarsel: Hvis du sletter alle cookies i din browser, vil den allerede installerede frameldelsescookie også blive slettet og frameldelsen skal gennemføres igen som beskrevet ovenfor.