Quốc gia / Khu vực & Tùy chọn ngôn ngữ

Josemaria de Alfonso

Người kiểm soát tài chính châu lục khu vực Châu Mỹ

Chloé Mallinger

Quản lý Studio Quảng cáo

Jean-Claude Red

Phát triển bán hàng quốc tế

Luca Valerius

Quản lý phân tích kinh doanh quốc tế

Mahmod Ebrahiem

Chuyên viên Marketing số

Novita Wati

Tổ chức viên dự án nhân sự

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đang xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ, đa dạng gồm những người ham học hỏi và đam mê, sáng tạo, những người muốn phát triển, tìm thấy mục đích trong công việc của họ và hỗ trợ lẫn nhau. Tham gia vào một công ty đa quốc gia với hoạt động kinh doanh sáng tạo như các sản phẩm của công ty.

Quyền lợi làm việc cho PM-International

Tất cả các sản phẩm của nhân viên được giảm giá

Điều kiện thuê xe đặc biệt cho tất cả nhân viên

Miễn phí bộ sản phẩm hàng tháng

Nhóm nấu ăn hàng tháng

Miễn phí sử dụng trung tâm thể dục trong khuôn viên

Chương trình hưu trí của công ty

Và cơ hội đào tạo phát triển