การตั้งค่าประเทศและภาษา

EUROPE

เนเธอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

ASIA-PACIFIC

ออสเตรเลีย

อินเดีย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

GREATER CHINA

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Karl Proderutti

ออสเตรีย | มวย, - WKF World Champion

My performance and endurance have increased. I recover much faster and I feel much more rested.

I’ve been using FitLine products since August 2019 and regularly use:
FitLine Basics, Activize Oxyplus, Restorate

My latest greatest sports Achievements:

  • 2019 WKF World Champion
  • 2018 WKF European Champion
  • 2015 NMAC European Champion, international Austrian Champion, Austrian national Champion

FitLine Team: PM-International Austria