Woda to Życie: PM wspiera Program WASH w Ghanie

Published: 13/11/2020

Pomyśl o tym: budzisz się rano, korzystasz z toalety, myjesz ręce, bierzesz prysznic, myjesz zęby, a potem idziesz do kuchni, aby wypić codzienną porcję PowerCocktail. To tak proste czynności, że nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Wynika to z faktu, że dostęp do czystej wody nie jest dla nas powodem do martwienia się. Jednak co trzecia osoba na świecie nadal nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. A 785 milionów ludzi na całym świecie nadal nie ma nawet podstawowych usług w zakresie wody pitnej.

Czysta woda jest niezbędna dla zdrowego rozwoju

W ostatnich latach Ghana poczyniła znaczne postępy w celu poprawy dostępności do źródeł wody. Jednak wciąż około 19% społeczeństwa a 80% nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych, w tym dzieci, które są najbardziej narażone, nadal nie ma dostępu do wody pitnej. Ponadto nieodpowiednie warunki sanitarne są dla nich ogromnym zagrożeniem, ponieważ szukają wody przez ponad 30 minut w każdą stronę.  Część z nich czerpie wodę ze skażonych źródeł, między innymi z nieoczyszczonych rzek, tam i stawów,  zwiększając zachorowalność na infekcje przenoszone przez wodę. Ponadto czas, który powinni spędzać w szkole jest wykorzystywany na poszukiwanie wody. Dlatego brak dostępu do wody nie tylko zagraża ich zdrowiu, ale także ich wykształceniu. Odpowiednie warunki sanitarne oraz higiena to kluczowe czynni ograniczające ubóstwo i wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy.

World Vision zapewnia czystą wodę nowej osobie co 10 sekund

PM-International z dumą wspiera program WASH (Woda, Warunki Sanitarne oraz Higiena) organizacji  World Vision na rzecz poprawy jakości życia dzieci w dzielnicy Krachi East, położonej w południowo-wschodniej części Ghany. Dostęp do bezpiecznych źródeł wody pozostaje poważnym problemem dla mieszkańców dzielnicy. Juliana Goessmann z World Vision wyjaśnia: „Docelowe społeczności znajdują się w bardzo odległych i trudno dostępnych miejscach, gdzie nie ma wystraczającej liczby odwiertów, by pokryć zapotrzebowania ludności.” Razem z World Vision pomagamy poprawić tę sytuację. W rzeczywistości, World Vision dostarcza wodę pitną nowej osobie co 10 sekund. Nie chodzi tylko o zapewnienie dostępu do wody, ale także o nauczenie dzieci dobrych nawyków higienicznych, aby osiągnąć trwałe efekty.

Nikt nie powinien uważać wody za luksus

„Wiele dzieci objętych patronatem mieszka we wschodniej dzielnicy Krachi. Podczas poprzednich wyjazdów miałam okazję osobiście przyjrzeć się ich warunkom życia. Uważamy, że każde dziecko zasługuje na dostęp do bezpiecznej wody. World Vision opiera się na pomocy społecznościom, co daje nam możliwość współpracowania z nimi, aby dokonać rzeczywistych zmian.”- mówi Vicki Sorg, ambasador organizacji charytatywnej PM-International. Do przyszłego roku programu WASH w Krachi jest skoncentrowany na następujących projektach:

  • Zwiększenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody
  • Mobilizacja 5 społeczności do pomocy w wierceniu otworów
  • Wywiercić co najmniej 5 odwiertów (pompy ręczne)
  • Przeszkolenie 5 zespołów z zakresu uzdatniania wody oraz żywienia
  • Zbudowanie 5 toalet przy szkołach w 5 społecznościach
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu mycia rąk i higieny

Dziękujemy!

Około 300 osób, w tym 200 dzieci, czerpie korzyści z każdego zbudowanego odwiertu. Oznacza to, że PM-International może dotrzeć i dostarczyć wodę łącznie do 1500 osób. Wszystko to nie byłoby możliwe bez waszego niesamowitego wsparcia, drodzy klienci i partnerzy. Z każdym sprzedanym produktem FitLine PM-International automatycznie przekazuje obliczoną kwotę na cele charytatywne. Twoja miłość do produktów pozwala nam dzielić się miłością i wsparciem z potrzebującymi. Kontynuujmy naszą pracę i sprawmy, że świat będzie lepszym miejscem dla przyszłych pokoleń.