• PM We Care

Dostęp do wody: Jak PM We Care pomaga dzieciom w Zimbabwe

Published: 13/01/2021

Globalna pandemia postawiła świat przed nowymi i nieprzewidywalnymi wyzwaniami. Dotyczy to szczególnie krajów rozwijających się. Organizacje, takie jak nasz partner World Vision, w ostatnich miesiącach skupiały się na powstrzymaniu pandemii, oprócz swojej zwykłej pracy w wybranych obszarach. Ważne projekty, takie jak dostęp do edukacji czy wsparcie zrównoważonego rolnictwa, zostały przesunięte w czasie. Zamiast tego nadano priorytet zapewnieniu dostępu do czystej wody i mydła oraz edukacji dotyczącej środków higienicznych.

Nadzieja dla kryzysu wodnego w Zimbabwe

W Zimbabwe w RPA nasza pomoc jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Jesteśmy dumni, że z początkiem tego roku podjęliśmy się sponsorowania kolejnego projektu rozwoju regionalnego. Dzięki wsparciu klientów i Team Partnerów wraz z Wold Vision jesteśmy w stanie zapewnić długoterminową i trwałą pomoc 700 dzieciom objętych wsparciem, ich rodzinom i całym społecznościom.

Region Tshitshi Madabe należy do najbardziej suchych i najgorętszych w Zimbabwe. Ludzie walczą tu z okresami suszy lub ciągłych opadów, które utrudniają zrównoważone rolnictwo. Z tego powodu wielu nie jest w stanie wyżywić rodzin i dzieci. Ponadto na wielu obszarach brakuje dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Ndabezinhle Nyathi, przewodniczący i rzecznik lokalnej społeczności Tshitshi Madabe, powiedział: „Naszym największym problemem jest dostęp do czystej wody. Wiele pomp wodnych nie działa, a źródła wody musimy dzielić z naszymi zwierzętami ”. Prowadzi to do zagrażających życiu infekcji wśród wielu ludzi w regionie.

35% rodzin ma dostęp do czystej wody pitnej

40% potrafi korzystać ze środków sanitarnych

Średnia odległość do źródła wody pitnej w Zimbabwe to ponad 4 km

We współpracy z World Vision pracujemy nad zapewnieniem gospodarstwom domowym w Tshitshi Madabe dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Wiercone są nowe studnie, stare są naprawiane, a mieszkańcy są szkoleni z zakresu konserwacji i napraw. Dodatkowo, dzięki edukacji związanej ze zdrowiem i higieną, liczba infekcji przewodu pokarmowego powinna się zmniejszyć.

Czym są projekty rozwojowe i dlaczego odnoszą takie sukcesy?

World Vision ściśle współpracuje z rodzinami i dziećmi z lokalnych społeczności we wszystkich projektach rozwoju regionalnego. Wspólnie omawiają najważniejsze i najpilniejsze problemy, a następnie wdrażają rozwiązania. Celem jest doprowadzenie do długoterminowej, trwałej oraz pozytywnej zmiany w ich życiu, która, zgodnie z pracami World Vision, może być niezależnie realizowana przez społeczność po około 10-12 latach.

Prace obejmują szkolenia w zakresie zrównoważonego rolnictwa, odżywiania, higieny czy praw dzieci, a także budowę studni i urządzeń sanitarnych i wiele więcej. Angażując lokalną ludność w rozwój projektu od początku do końca, World Vision może wykorzystać darowizny dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Szczególnie w tych trudnych czasach nasza pomoc na miejscu jest niezbędna dla ich przetrwania. Zimbabwe znajduje się obecnie w wyjątkowej sytuacji. Szkoły i sklepy są zamknięte, a spotkania zabronione. Ponieważ pomoc humanitarna została sklasyfikowana jako niezbędna, zespół World Vision może kontynuować pracę na miejscu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez rząd. To ważny krok w walce z pandemią i w realizacji projektów rozwojowych.

Zimbabwe jest trzecim projektem wspieranym przez PM We Care

Zimbabwe jest trzecim długoterminowym projektem rozwojowym, który PM We Care wspiera jako główny sponsor, obok Peru i Indii. Z darowizn PM We Care korzysta około 700 dzieci z regionu Tshitshi Madabe. W sumie z projektu korzysta prawie 24 000 osób.

W ciągu ostatnich 27 lat firma PM-International przekazała na cele charytatywne łącznie ponad 6 milionów euro. Każdy produkt sprzedawany przez PM-International daje dzieciom „godzinę życia”. Liczba dzieci objętych wsparciem rośnie wraz z rozwojem firmy. Rodzinna firma postawiła sobie za cel zwiększenie łącznej liczby wspieranych dzieci do
10 000.