• PM We Care

Nytt håp for barn i Kambodsja

Published: 13/11/2020

Kambodsja er ett av de landene som har fått oppleve en økonomisk vekst i løpet av de siste årene. Likevel lever fremdeles 72% av innbyggerne av mindre enn 10 kroner dagen og når det er snakk om helse og utdanning, er det barna som får minst.
PM-International har tatt en beslutning om å engasjere seg sammen med World Vision for å bedre levevilkårene til familier i utvalgte landsbyer med tanke på helse, ernæring og utdanning. Selskapet har derfor tatt fadderansvar for 117 barn. Vicki Sorg, PMs Charityambassadør, dro til Kambodsja for selv å se på utviklingen av prosjektet.

Framtiden bygges stein for stein

I de landlige regionene hvor barna og familiene deres får støtte, kan man allerede se at mye har blitt endret. Utbygging av vannledninger har ført til en enorm stigning av helse- og hygienetilstanden. Det har blitt installert vasker i de lokale skolene og barna har lært hvor viktig det er å vaske hendene før maten og etter besøk på toalettet for å unngå infeksjoner. Mange familier har bygget latriner for å kunne opprettholde hygienenivået på hjemmebane. Opplæring og kursing i temaer som ernæring og sykdomsbehandling tilbys regelmessig sammen med legetilsyn under svangerskap og fødsel, noe som har ført til at nesten alle fødsler skjer sammen med lege. Dette forringer risikoen for dødsfall under fødselen både for mor og barn.

Det mektigste argumentet: utdanning

Når det kommer til utdanning, har man også oppnådd mye. Nesten alle barna går på skole. Restaurerte eller nybyggete barnehager og førskoler her ført til en økning i nye skolebarn. Foreldre blir oppfordret til å sende barna sine på videregående skole for så å kunne gi dem en bedre framtid. Selv om stadig flere barn går på videregående skole, må likevel noen slutte på skolen tidligere enn ønsket for å bidra på gården og sikre at familien får mat på bordet. For å stabilisere inntekten gjennomføres det kurser for ressursvennlig jordbruk med det målet å oppnå selvforsynte landsbyer og samtidig legge føring for at alle barna kan avslutte skolegangen med en solid utdanning. Dessuten utdannes det stadig flere lærere siden mange får tilgang til videreutdanning og nye tilbud om yrker.

Riktig kosthold er prioritet i barndommen

Kosthold er et videre punkt i programmet fra PM-International. Barn i førskolealder blir veiet og målt regelmessig av skolert helsepersonell for å kunne fange opp mangelernæring og gripe inn på et tidlig tidspunkt. Det finnes tilbud om matlagingskurs for foreldre som lærer å tilberede næringsrike måltider for å forebygge mangler og samtidig unngå sykdommer som for eksempel diare.

Charityambassadøren

Under sin reise til Kambodsja kunne Vicki selv overbevise seg om det at de gjennomførte tiltakene fra World Vision gjennomføres i henhold til det erklærte målet om hjelp til selvhjelp. Hun besøkte forskjellige programmer, som «Football program», for barn som av ulike årsaker har falt utenfor skolesystemet og som lærer barn disiplin, hardt arbeid, kreativitet og teambuilding. Et annet initiativ er bøndenes kooperasjon for å få tilgang til gunstige innkjøpsmuligheter og dermed et bærekraftig jordbruk.

Hun synes selv det var flott å få besøke familier som har kunnet jobbe seg ut av fattigdommen gjennom å dyrke grønnsaker i egen hage som blir solgt på markedet eller til naboer. Familien har kunnet bygge en latrine og en brønn og er nå i stand til å forsørge døtrene med godt kosthold og gi til dem skolegang, slik at de kan se en bedre framtid i møte. Høydepunktet på reisen var likevel bursdagsfeiringen som ble arrangert for de 117 fadderbarna og hvor alle barna fikk en bursdagsgave av Vicki. De tilbrakte en sorgløs dag sammen og feiret med en stor kake og mange morsomme leker.

Det var spesielt inntrykksfullt å se hvilken selvfølelse og stolthet som fylte menneskene gjennom det de hadde klart å oppnå med egen innsats, kombinert med hjelp fra World Vision og PM-International. De har selv bygget egne hus, latriner og brønner og er i dag i stand til å sende barna sine på skole og kan glede seg over et bedre, sunnere og lengre liv.

Få flere inntrykk fra Kambodsjareisen og følg Vicki på Instagram og Facebook.