• PM We Care

Leseleir etter skoletid forbedrer læringsresultater

Published: 13/11/2020

Siden 2003 har PM-International samarbeidet med World Vision, en organisasjon som er dedikert til å jobbe med barn, familier og lokalsamfunn. Vi arbeider sammen for å implementere bærekraftige løsninger for utvikling av infrastruktur, utdanning, sanitæranlegg og selvforsyning.

I Ghana, for eksempel, er utdanningsstandarden betydelig forbedret takket være World Visions arbeid og engasjementet fra lokalsamfunnet. Nye skoler har blitt bygget, barn utstyrt med læringsmateriell, lærere gjennomgått videreutdanning og foreldrene blitt undervist i viktigheten av utdanning. Nå vet de fleste familier hvor viktig utdanning er for å unnslippe fattigdom. Leseleir-programmet i Krachi East er et av World Visions utdanningsprosjekter, som fremmer høyere leseferdigheter. Det er finansiert av sponsorbidrag, som de som ble gjort av PM-International. Gloria, også en av PM-Internationals sponsede barn, er aktivt involvert i en av leseleirene. Ikke bare lærte hun å lese selv, men nå lærer og hjelper hun også sine venner. Dette er historien til Gloria,fortalt av Sasu Brako, utdannelsesansvarlig for World Vision Ghana:

Å spre litteratur

I Krachi i Øst-Ghana, er det mange barn som ikke får tilgang til bøker på morsmålet sitt. World Vision Ghana jobber i samarbeid med Ghana Education Service og lokale skrivere for å skrive og trykke over 70 nye boktitler på lokale språk. Disse bøkene blir donert til leseleirer og holdt i «bokbanker» som fungerer som biblioteker i samfunnene. Barn låner bøker fra bokbanken på leseleirene etter skoletid. Foreløpig har over 3500 eksemplarer av disse bøkene blitt distribuert til 22 leseleirer på tvers av Krachi East Area Programmet.


En frivillig viser lageret sitt av bøker donert av World Vision.

Leseleirene er en integrert del av utdanningsprosjektet for barn i småskolen. Det er et sted hvor barn kan gå etter skolen og i helgene for å bygge videre på de ferdighetene de har lært i skolen. Utdannede frivillige leder leseleirene. De lærer barna å synge sanger, danse og lese historier – alt sammen fokuserer på å bygge leseferdigheter.

Glorias transformasjon

Tolv år gamle Gloria, et sponset barn i World Visions utviklingsprogram, kunne verken lese eller skrive da hun begynte å delta på leseleir etter skoletid, lik mange andre barn i landsbyen hun kommer fra. Ordforrådet hennes var begrenset til alfabetet som hun ble undervist i skolen. I dag er hun i stand til å lese fra bøker som følge av at hun har deltatt på leseleirene.

Gloria spiller også en aktiv rolle som frivillig medarbeider i leseleiren. Hun leser historier til vennene sine, og etterpå stiller de spørsmål til hverandre. Gloria sier «Det er alltid flott å lese for vennene mine og få dem til å lese også».

Jonas, en frivillig ved leseleiren i landsbyen Kwame Akura, der også Gloria deltar, sier: «Ingen av barna i denne leseleiren kunne lese eller skrive fullt ut da de startet å komme hit. Leseleiren har virkelig hjulpet dem til å utvikle sine lese- og skriveferdigheter betydelig».

Story by: Sasu Brako, Education Project Officer,

World Vision Ghana