Cookies

Denne siden brukes cookies. En cookie er en tekstfil med et identifikasjonsnummer, som blir sendt og lagret til brukeres datamaskin når en bruker nettsiden, sammen med annen informasjon. Filen kommer til å ligge lagret for senere bruk, og blir brukt for å sjekke at brukeren er den same.

Cookies er filer, ikke programmer, som betyr at de ikke er til noen risiko for din datamaskin. Cookies inneholder ingen personlig data, så brukeres private informasjon er garantert. Avhengig av innstillingene på nettleseren, så kan brukeren automatisk akseptere cookies. Denne innstillingen kan bli endret, og lagringen av cookies bli deaktivert eller endret slik at brukeren blir varslet om at cookies prøver å lagre informasjonen deres. Hvis en derimot deaktiverer cookies, så kan noen nettsider være uanvendelige eller bare synlige til en viss grad.

For å se hvordan brukere anvender PM-Internationals nettside, så undersøker vi hvordan brukeren havnet på nettsiden vår. Denne informasjonen blir samlet inn ved bruken av cookies. Denne informasjons-innsamlingen samler derimot ikke inn noe person-spesifikk data, og kan derfor ikke brukes til å spore informasjonen tilbake til din identitet. Gjennom denne anonyme prosedyren så er det ikke mulig å koble en persons spesifikke bruk til enkeltpersoner.

Hvis du ikke ønsker at din datamaskin eller mobil kan bli gjenkjent gjennom lagringen av cookies, så kan du endre innstillingene på nettleseren til å blokkere cookies, slette dem fra harddisken, eller varsle deg før en cookie er lagret. De fleste nettleserne har en mulighet for å begrense eller fullstendig blokkere cookies. Vi vil poengtere at ikke alle egenskapene til nettsiden vår kan brukes til samme grad om cookies er begrenset eller blokkert.

Sosiale nettverk

Vi bruker plugins fra forskjellige sosiale nettverk på våre nettsider.
 
Facebook

Denne nettsiden bruker disse sosiale plugins fra det sosiale nettverket Facebook:

  • Lik-Knappen
  • Dele-Knappen


Facebook is operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA and is available under www.facebook.com .These individual social plugins are marked by one of the Facebook logos or with the phrase «Facebook Social Plugin». A list with the appearance and functions of the individual plugins can be found here: developers.facebook.com/docs/plugins. When you view a page on our website which contains a social plugin, a direct connection to the Facebook servers is made from the browser you are using. The contents of the social plugin is transmitted from Facebook directly to your browser and embedded in its website. As a result we cannot influence the amount of data which Facebook collects through the use of social plugins, and we can only inform you of this through the knowledge available to us: due to the embedding of social plugins, Facebook is informed of the pages you have viewed on our website, even if you are not a registered user of Facebook, or are not logged into Facebook. This information along with your IP address is transmitted and stored from your browser to a server of Facebook in the US. As a result of the information from Facebook, only an anonymous IP address is stored for non-registered users in Germany. If you are logged into Facebook, then Facebook can directly allocate the accessing of our website to your Facebook account. Facebook receives information about your visit to our website regardless of whether or not you interact with the social plug-ins. When you interact with the social plug-ins, for example by clicking on the «Like” icon or leaving a comment, the relevant information from your browser is directly transmitted to and stored by Facebook. The information is also published on Facebook and can be seen by your Facebook friends. Please refer to Facebook’s privacy policy which can be found under www.facebook.com/about/privacy in order to see more information about the purpose and scope of the data collected and its further processing and use of data by Facebook, including your rights and options in order to protect your privacy. If you are a registered user of Facebook, and do not want Facebook to collect data about you via our website or to link your member information stored on Facebook, then you must log out of Facebook before you visit our website. It is also possible to block the social plug-ins with Add-Ons for your browser.

Youtube

Plugins by Youtube.de/Youtube.com are used on this website and are operated by the YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. When a user visits a website that contains such a plugin, their browser connects directly with YouTube’s servers. Through this the YouTube servers are informed of the websites which the user has visited. If you are logged in as a member of YouTube, YouTube assigns this information to the platforms of your respective personal accounts. When you use these plug-ins, such as clicking/start buttons of a video or sending a comment, this information will be assigned to your YouTube account, which can only be prevented by you logging out before using the plugin. More information can be found under the data protection declaration under https://policies.google.com/privacy

Twitter

This website uses the buttons of the service Twitter, which is provided by Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. These plugins are, for example, indicated by terms such as «Tweet» or the Twitter logo. This enables people to share a post or a page from this website on Twitter. If a user visits a website containing such a button, their browser connects directly to Twitter’s servers. The content of the Twitter buttons is delivered directly by Twitter to the user’s browser. We have therefore no effect on the amount of data, which Twitter collects with the help of this plugin and can only inform the user through the knowledge available to us: afterwards the log data, such as the user’s IP address or previous websites visited, will be transmitted. More information can be found under Twitter’s data protection declaration twitter.com/privacy

XING

The «XING share button» is used on this website. After connecting to this website a connection to servers at XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg («XING») is made via your browser, where the functions of the «XING share button» (in particular, the calculation/display of the counter value)  is carried out. XING does not store personal data about you when you access this website. Above all XING does not store any IP addresses. There is also no evaluations of your usage behavior through the use of cookies in connection with the «XING share button». You can find the most up-to-date privacy information about the «XING share button» and any additional information on this website: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Plugins of the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (hereinafter referred to as «LinkedIn») are integrated in this website. The LinkedIn plug-in can be recognized by the LinkedIn logo or the «share button» («recommended») on this website. When visiting this website, a direct connection is made between your browser and the LinkedIn server via the plugin. As a result, LinkedIn receives the information that you have visited this website using your IP address. If you click on the LinkedIn «share button» while you are logged in to your LinkedIn account, you can link the contents of this website to your LinkedIn profile. As a result, LinkedIn can associate the visit to this website with your user account. We would like to point out that as website operators we receive no information of the content in the transmitted data or their use through LinkedIn. Details for data collection (purpose, scope, further processing, use), as well as your rights and options can be found under LinkedIn’s data protection information. LinkedIn provides this information under www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Webanalyse

Vi bruker – som nesten alle andre nettside-eiere – analyseverktøy på nettsiden vår for å spore hvor ofte siden vår blir brukt, samt hvor mange som bruker siden vår.

Bruken av analyse-verktøyet «Google Analytics»
 
PM-International bruker tjenesten av Google Analytics fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denne tjenesten gir en analyse av denne nettsidens bruk av cookies. For denne broken, så er informasjonen lagret av denne cookies, som din anonymiserte IP-adresse, er overført, lagret og analysert for PM-International I en Google LLC-server i USA. Google Analytics har blitt forstørret med koden “GAT._anonymizeip();” på denne nettsiden. Som et resultat av dette, en anonym mengde av IP-adresser er garantert. Din IP adresses anonymisering skjer vanligvis gjennom Google LLC i EU, eller i andre deltakere I Schengen-avtalen. I noen enkelte tilfeller så vil din IP-adresse bli overført til en server av Google LLC I USA og anonymisert der. Din overførte IP-adresse vil ikke bli delt med annen informasjon av Google LLC. Innen Google Analytics rammeverk om reklame, så vil rapporter om nettsidens utvikling bli brukt for å lage demografisk materiale for å se hvordan karakteristisk og rapporter om nettsidens brukerbase oppfører seg.  Disse prosedyrene er bare tilstede for å legge til rette for mer brukervennlige annonser, ved å se brukerens informasjon om interesser. I denne konteksten om videresalg, personlige annonser kan bli byttet til andre nettsider som støtter din nettoppførsel på PM-Internationals nettside. Derfor kan annonser inneholde produkter du har sett etter på PM-Internationals nettside. Hvis du har godkjent at din nett- og app-leser er koblet til Google gjennom din Google-konto, og godkjent at slik informasjon kan bli samlet inn til å tilpasse annonser, så vil Google bruke denne informasjonen for omfattende videresalg. Du kan alltids motsette deg dette kravet gjennom Google Analytics. De følgene valgene er åpne for deg.
 
De fleste nettleserne aksepterer cookies automatisk. Du kan derimot stoppe dette gjennom nettleserens innstillinger. Dette kan igjen føre til at nettsidens funksjoner kan mangle. Disse innstillingene må bli lagt til for hver enkelt nettleser i bruk.
Du kan også motsette deg innsamlingen og prosesseringen av data av  Google LLC ved å laste og installere denne nettleser Add-On’en som er nedlastbar her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dette kan også bli gjort alternativt, eller I selve nettleseren på mobiler ved å trykke på følgene lenke:

 

En cookie med informasjon om at du avslår å gi Google LLC adgang vil bli lagret i PM-Internationals sider i den nåværende nettleseren. Hvis cookies blir slettet, så må lenken bli trykket igjen. Du kan finne mer informasjon om dette på denne lenken: https://www.google.com/analytics/terms/ eller https://policies.google.com/.&. 
 
Varsel: Hvis du sletter cookies I nettleseren din, så kan også valget om å blokkere cookies bli slettet. Dette må da bli valgt igjen for å fungere.

This site uses so-called cookies. A cookie is a text file with an identification number, which is transmitted and stored to the user’s computer upon use of the website along with the other requested data. The file will be available for later access and is used for the authentication of the user.

Cookies are plain files and not executable programs, meaning there is no risk to your computer. Cookies do not contain any personal data, so that the protection of privacy is guaranteed. Depending on the setting of the browser, the user can automatically accept cookies. This setting can be changed and the storage of cookies disabled or adjusted in such a way, that the user will be notified when a cookie appears. However if the use of cookies is deactivated then some features of the website may not be available or only available to a limited extent.

To determine the user behavior on PM-International’s website, we examine how the user has arrived at our website. This information is collected through the use of cookies (see additional information under Web analysis below). However, this survey does not collect any person-specific data (data through which it is possible to lead back to your identity). Through this anonymous procedure, it is not possible to assign a specific person’s respective user behavior.

We use the following Cookies on our website, name (description) and expiration time:

GoogleAnalytics-Cookies:      _ga (used to distinguish users) – Expiration time: 2 years

_gid (used to distinguish users) – Expiration time: 24 hours

_gat (used to throttle request rate) – Expiration time: 1 min

Telemetry-Cookies:                ai_user (performance cookie for telemetry) – Exp. time: 1 year

ai_session (session cookie for telemetry) – Exp. time: 30 min

PHPSESSID: (session cookie, keep track on sessions) – Expiration time: session time

SERVERID: (session cookie, used for load-balancing) – Expiration time: session time

TP: (used to distinguish registered users) – Expiration time: 1 year

Furthermore, we have cookies to suggest what language and country is best suited for your visit. This is based on the URL you’re using and does not store personal information:

wp-wpml_current_language (WPML cookie for the selected language) – Exp. time: 1 day 

language_preference_options (custom cookie for current language and country) – 365 days

language_redirect (custom cookie for info if the user has been redirected) – Exp. time: 1 day 

If you do not wish for your access device to be recognized through the storage of cookies, then you can set the browser you used to block cookies, delete them from the hard drive, or warn you before a cookie is stored. Most browsers have an option that restricts the storage of cookies or completely prevents it. However, we would like to point out that in this case not all features of our website can be used to their full extent.

Social networks

We use plugins from various social networks on our websites.

Facebook

This website uses the following social plugins of the social network Facebook:

  • Like-Button
  • Share-Button


Facebook is operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA and is available under www.facebook.de .These individual social plugins are marked by one of the Facebook logos or with the phrase «Facebook Social Plugin». A list with the appearance and functions of the individual plugins can be found here: developers.facebook.com/docs/plugins. When you view a page on our website which contains a social plugin, a direct connection to the Facebook servers is made from the browser you are using. The contents of the social plugin is transmitted from Facebook directly to your browser and embedded in its website. As a result we cannot influence the amount of data which Facebook collects through the use of social plugins, and we can only inform you of this through the knowledge available to us: due to the embedding of social plugins, Facebook is informed of the pages you have viewed on our website, even if you are not a registered user of Facebook, or are not logged into Facebook. This information along with your IP address is transmitted and stored from your browser to a server of Facebook in the US. As a result of the information from Facebook, only an anonymous IP address is stored for non-registered users in Germany. If you are logged into Facebook, then Facebook can directly allocate the accessing of our website to your Facebook account. Facebook receives information about your visit to our website regardless of whether or not you interact with the social plug-ins. When you interact with the social plug-ins, for example by clicking on the «Like” icon or leaving a comment, the relevant information from your browser is directly transmitted to and stored by Facebook. The information is also published on Facebook and can be seen by your Facebook friends. Please refer to Facebook’s privacy policy which can be found under www.facebook.com/about/privacy in order to see more information about the purpose and scope of the data collected and its further processing and use of data by Facebook, including your rights and options in order to protect your privacy. If you are a registered user of Facebook, and do not want Facebook to collect data about you via our website or to link your member information stored on Facebook, then you must log out of Facebook before you visit our website. It is also possible to block the social plug-ins with Add-Ons for your browser, such as the Facebook blocker, webgraph.com/resources/facebookblocker

Youtube

Plugins by Youtube.de/Youtube.com are used on this website and are operated by the YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. When a user visits a website that contains such a plugin, their browser connects directly with YouTube’s servers. Through this the YouTube servers are informed of the websites which the user has visited. If you are logged in as a member of YouTube, YouTube assigns this information to the platforms of your respective personal accounts. When you use these plug-ins, such as clicking/start buttons of a video or sending a comment, this information will be assigned to your YouTube account, which can only be prevented by you logging out before using the plugin. More information can be found under the data protection declaration under www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

This website uses the buttons of the service Twitter, which is provided by Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. These plugins are, for example, indicated by terms such as «Tweet» or the Twitter logo. This enables people to share a post or a page from this website on Twitter. If a user visits a website containing such a button, their browser connects directly to Twitter’s servers. The content of the Twitter buttons is delivered directly by Twitter to the user’s browser. We have therefore no effect on the amount of data, which Twitter collects with the help of this plugin and can only inform the user through the knowledge available to us: afterwards the log data, such as the user’s IP address or previous websites visited, will be transmitted. More information can be found under Twitter’s data protection declaration twitter.com/privacy

XING

The «XING share button» is used on this website. After connecting to this website a connection to servers at XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg («XING») is made via your browser, where the functions of the «XING share button» (in particular, the calculation/display of the counter value)  is carried out. XING does not store personal data about you when you access this website. Above all XING does not store any IP addresses. There is also no evaluations of your usage behavior through the use of cookies in connection with the «XING share button». You can find the most up-to-date privacy information about the «XING share button» and any additional information on this website: www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Plugins of the LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States (hereinafter referred to as «LinkedIn») are integrated in this website. The LinkedIn plug-in can be recognized by the LinkedIn logo or the «share button» («recommended») on this website. When visiting this website, a direct connection is made between your browser and the LinkedIn server via the plugin. As a result, LinkedIn receives the information that you have visited this website using your IP address. If you click on the LinkedIn «share button» while you are logged in to your LinkedIn account, you can link the contents of this website to your LinkedIn profile. As a result, LinkedIn can associate the visit to this website with your user account. We would like to point out that as website operators we receive no information of the content in the transmitted data or their use through LinkedIn. Details for data collection (purpose, scope, further processing, use), as well as your rights and options can be found under LinkedIn’s data protection information. LinkedIn provides this information under www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Web analysis

We use – like almost every website operator – analysis tools in the form of tracking software to determine the frequency of use and the number of users to our website.

Using the analysis tool «Google Analytics»

PM-International uses the service of Google Analytics of the Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. This service provides an analysis of this website’s use using cookies. For this purpose the information generated by the cookie, such as your anonymized IP address, is transmitted, stored and evaluated on behalf of PM-International to a server of the Google LLC in the United States. Google Analytics has been expanded with the code “GAT._anonymizeip();” on this website. As a result, an anonymous collection of IP addresses is guaranteed. Your IP address anonymization takes place usually by reducing your IP address through Google LLC within the European Union or in another signatories of the European Economic Area (EEA). In exceptional cases, your IP address is transmitted to a server of Google LLC in the United States and anonymized there. Your transmitted IP-address will not be merged with other data of Google LLC. Within the framework of the Google Analytics advertising function, remarketing and reports on performance will be used according to demographic characteristics and interests. These procedures serve the purpose of aligning advertising more with the interests of individual users through the help of information about user behavior. In the context of remarketing, personalized advertising measures can be switched to other websites based on your surfing behavior on PM-International’s website. Thus the advertising materials can contain products, which you have previously looked at on PM-International’s website. If you have agreed to your web and app browser being connected with Google through your Google account and that the information from your Google account can be used to personalize ads, then Google will use this data for comprehensive remarketing. You can object to the acquisition of your data through Google Analytics at any time. The following options are available to you:

Most browsers accept cookies automatically. However, you can prevent the use of cookies through the relevant browser settings; in this case, numerous functions of the website cannot be used. The settings must be performed separately for every browser that is used.
You can also prevent the collection and the processing of this data by Google LLC by downloading and installing the browser-ad-on which is available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
This can be done alternatively or within browsers on mobile devices by clicking on the following link:

Manage consent

An opt-out cookie will be placed on the user’s device for PM-International’s internet pages with effect for the currently used browser. If the cookies are deleted in this browser, then the link must be clicked on again.
More information on the terms of use and data protection can be found under https://www.google.com/analytics/terms/ also under https://policies.google.com/
 
Caution: If you delete your cookies in your browser, then even the stored opt-out cookie can be deleted as a result and the objection must be carried out again in the aforementioned manner.