Дистрибуторска система


PM-International не продава своите висококачествени хранителни добавки и козметика в мрежата за търговия на дребно, а само чрез директния маркетинг.
Това означава, че ние даваме нашите продукти на нашите дистрибутори и те ги продават на своите клиенти, които са крайни потребители.

Предимствата на тази система са ясни. Тъй като няма търговци на едро, те не формират печалба. Нашите дистрибутори се възползва от това; техните приходи не са засегнати от печалбата на търговците на едро. В допълнение, за разлика от обичайната търговия на дребно, ние не правим сложни и скъпи реклами. Това също е от полза за печалбите на нашите дистрибутори. Печалбата с PM-International се потвърждава от качеството на продуктите.

Нашите дистрибутори, не се нуждаят от скъпо струващо пространство за бизнес. Те могат да вършат голяма част от работата си от вкъщи и да решат сами кога искат да работят. Като наш дистрибутор вие решавате колко време искате да инвестирате в дейността си. За вас това означава безрискова самостоятелна заетост.

Може да получавате допълнителен доход за себе си. Станете наш нов дистрибутор. Регистрирайте се сега.

Станете дистрибутор
Станете дистрибутор