Darmowa dostawa dla klientów przy zamówieniach powyżej 250 PLN

System dystrybucji


System dystrybucji wybrany przez PM-International świadomie rezy­gnuje z tradycyjnych struktur handlowych i stawia na bezpośredni kontakt z klientem. To pozwala na wymianę informacji z pierwszej ręki o zaletach pro­duktów i efektach ich stosowania.
 
Profesor dr h.c. Lothar Späth (były premier Niemiec) scharakteryzował efektywną koncepcję fir­my PM-International następująco:  „Dzięki sieci marketingu składającej się z niezależnych dystrybutorów, firma jest blisko klienta”. I dodał: „Pozwala to na bezpośrednią komunikację oraz szybką reakcję na potrzeby rynku”.
 
System jest wspierany przez sieć złożoną z lokalnych punktów dystrybucyjnych (DSC - Direct Sales Center) gwarantujących szybką dostawę oraz przez nowoczesny system obsługi klienta w internecie i na urządze­niach mobilnych.

Z PM-International każdy ma jednakową szansę na wygenerowanie dodatkowego dochodu, niezależnie od statusu społecz­nego, zawodu, wykształcenia czy zasobów finansowych. Jedyna rzecz, która się tutaj liczy, to Twoja chęć i gotowość do pracy.

„Sukces wymaga wyczuwania pulsu rynku i reagowania na potrzeby klientów.“ Rolf Sorg

Kwota, jaką zarobisz, zależy wyłącznie od Ciebie i od czasu i energii jaką w to zain­westujesz, czy to dorywczo, czy na pełny etat. A co najważniejsze, będziesz całkowi­cie niezależnym swoim własnym szefem.
 
Niemiecki sąd apelacyjny we Frankfur­cie oficjalnie potwierdził legalność Pla­nu Marketingowego PM 19 maja 2011. W roku 2013 PM-International otrzymała certyfikat za uczciwą sprzedaż bezpośred­nią przyznany przez Niemieckie Stowarzy­szenie Inspekcji Technicznej (TÜV).
 
Jako niezależny partner  PM-International otrzymasz wsparcie od światowego ze­społu doświadczonych trenerów i sieci oddziałów oraz program szkoleniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb. Inne korzyści to własny samochód czy podróże motywacyjne.

Zostań partnerem PM wypełniając formularz rejestracyjny lub poznaj historie sukcesów naszych partnerów!

"Jeśli ja mogę to zrobić, ty też możesz!" Rolf Sorg

Zostań partnerem PM
Zostań partnerem PM