Karriere


Uansett om du jobber på kontor, er lege, pensjonist, student eller rørlegger: PM-international tilbyr alle, uavhengig av utdanning, yrkeserfaring og sosial status en mulighet til å skaffe seg en tilleggsinntekt som uavhengig distributør. Du bestemmer selv hvor mye tid og energi du vil bruke på jobben. Du er – noe de aller fleste bare kan drømme om – helt og holdent din egen herre. 

Hvilken inntekt du har, er utelukkende avhengig av hvor mye tid og energi du legger i jobben. Mulighetene strekker seg fra en interessant biinntekt til en god månedsinntekt.

Du får støtte fra et team av erfarne distributører, effektive kontorer i mange land og et enkelt skoleringsprogram. Dessuten har du muligheten til å legge deg opp en tilleggspensjon til senere i livet. I tillegg tilbyr vi mange tilleggsytelser, som bilbonus og reiseincentiver.
 

Forretningspresentasjon
Forretningspresentasjon