Utmerkelser


En fremragende bedriftskultur, innovative produkter og vekst over gjennomsnittet.  Dette er de viktigste grunnene til de mange utmerkelsene og prisene som PM-International AG og selskapets gründer og styreleder Rolf Sorg har mottatt.

Hele elleve ganger på rad har selskapet blitt rangert blant de „TOP 100“ og er dermed blant de 100 mest innovative av Tysklands mellomstore bedrifter*. Også i konkurransen som ble gjennomført av den velrennomerte avisen „Die Welt“ i 2011, lå PM godt innenfor „TOP 100-Rankingen. Dessuten kan det tilføyes utmerkelser fra ledende europeiske finansaviser og fagmagasiner, deriblant for innovative produkter, høy seriøsitet og foregangsbedrift innen Direct Sales. 

Allerede i 2005 ble Gründer og styreleder Rolf Sorg valgt inn i det Europeiske Økonomiske Senatet. Han er medlem av Tysk Idrettshjelps Kuratorium og har blitt utmerket Ernst & Young 5 ganger mellom 2005 og 2012 som finalist i konkurransen Entrepeneur of the Year. I 2009 ble Rolf Sorg for første gang nominert  til „Entrepreneur of the Year“.

*Kartlagt blant bedriftene som deltok i konkurransen