ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Без да посочвате причина, може да прекратите договора си до 14 дни след
сключването му в писмена форма (например с писмо, факс, по електронната поща). Искането за прекратяване се изпраща на адрес:

1242 София, „Ген. Паренсов“ 49
DSC София – Съксес лайн
И-мейл: dsc-sofia@pm-international.com
 

4023 Пловдив, Бул. Освобождение 61,                                                                                                                                                         DSC Пловдив - Galita
И-мейл: fitline@galita.eu


Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на
ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ползвателя
съгласно Закона за защита на личните данни.

Доставките се извършват до изчерпване на количествата.

Стоките остават собственост на PM-International  до цялостното им
получаване и  плащане.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и ако не
отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно доставчика.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без
да посочва причина, да се откаже от доставката в срок 7 работни дни, считано от датата на получаването й.

Транспортните рискове се поемат от изпращача.

Използването на интернет адреси (имена на домейни) за свърване с
официалните сайтове на PM се регулира, както следва:

- Като цяло, марките на PM-International не може да бъдат използвани във
връзка с имена на домейни (като например: www.activize.de, www.activize.com, www.fitline.eu, www.fitline.info, www.restorat.net и др.);
- Използването на марките на PM-International словестно или с изображение
не е допустимо;
- Използването на марките на PM-International е допустимо по ограничен
начин с едно допълнение, т.е. ако много други думи се използват допълнително като допълнение (www.fitline-seite.de, www.fitline-einkaufen.com, www.fitline-nutrition.net, www.peters-activize-seite.de и т.н.) и домейнът се свързва с официалния сайт на PM. Наименованията на продуктите не е допустимо да се използват като допълнение (eg.www.fitline-zellschutz.com). Като цяло, домейнът трябва да е съобразен с всички законови изисквания;
- За продажбата на продукти чрез интернет може да използвате електронния
магазин на PM. Продажби и реклами с използване на търговски марки (в дума или изображение) извън тези сайтове не са допустими, също и в ebay или на други подобни платформи;
- Използване в социалните мрежи ("WKW", "StudiVZ", "Facebook" и т.н.),
адресни портали ("yellow pages", "meine-stadt" и т.н.) и "Google-Maps" са допустими, доколкото тимовият партньор е описан просто като партньор за дистрибуция с регистрираните данни за контакт. Допълнения, като например лога, изображения, други марки или твърдения за изцеление или ефективни свойства, не са допустими. В допълнение, съдържанието трябва да бъде безупречно в правно отношение (съобразно законодателството за конкуренцията, здравните претенции, патентното право, търговските марки и др.);
- Не е допустимо да включвате официалните сайтове на РМ в рамката на
собствения Ви сайт.