Zwroty towarów


1. Jak wygląda moja Gwarancja Satysfakcji?
Każdy partner biznesowy i każdy klient końcowy może zwrócić do PM-International Sp. z o.o. zamówione produkty PM w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury/rachunku w przypadku, gdy produkt nie spełnił Twoich oczekiwań.
W tym celu należy do PM odesłać  produkty wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Do formularza zwrotu należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny). Wówczas PM sporządzi fakturę korygującą.
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa NADAWCA.
Materiały reklamowe i materiały wspomagające sprzedaż są wyłączone z Gwarancji Satysfakcji.
Artykuły zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi.
Sety i zestawy należy zwracać w całości.
 
2. Jak wygląda moje prawo zwrotu (90 dni)?
Każdy partner biznesowy i każdy klient końcowy może zwrócić do PM-International Sp. z o.o  zamówione produkty w ciągu 90 dni od daty wystawienia faktury/rachunku bez podania przyczyn przy założeniu, że te produkty są nienaruszone, nieotwarte i nadające się do ponownej sprzedaży (towar musi mieć datę ważności min. 3 miesięcy).
W tym celu należy do PM odesłać  produkty wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Do formularza zwrotu należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny). Wówczas PM sporządzi fakturę korygującą.
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa NADAWCA.
Materiały reklamowe i materiały wspomagające sprzedaż są wyłączone z Gwarancji Satysfakcji.
Artykuły zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi.
Sety i zestawy należy zwracać w całości.

3. Jak wygląda zwrot w przypadku zakończenia współpracy?
W przypadku rozwiązania umowy, firmy zwrócą magazynowany towar w stanie bez zarzutu za cenę zakupu   (z uwzględnieniem kosztów transportu, dostawy, ubezpieczenia). Jeżeli umowa trwała dłużej niż sześć miesięcy, to może zostać policzona opłata za obsługę w wysokości maksymalnie dziesięciu procent ceny zakupu (z uwzględnieniem kosztów transportu, dostawy, ubezpieczenia. Zwracany towar musi mieć minimum 3-miesięczną datę ważności.
 
4. Dlaczego dokument zwrotu powinien być zawsze wypełniony kompletnie?
W celu szybszej realizacji w przypadku każdej przesyłki zwrotnej proszę dołączyć do paczki kompletnie i prawidłowo wypełniony dokument zwrotu.
 
5. Koszty przesyłki zwrotnej
Paczkę przesyłki zwrotnej proszę zawsze opłacić! Jeżeli wystąpi błąd ze strony PM-International Sp. z o.o, firma zwróci koszty przesyłki zwrotnej . W przypadku zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej proszę dostarczyć nam kopię pokwitowania pocztowego (potwierdzający nadanie przesyłki zwrotnej) wraz z podaniem numeru TP-ID i numeru faktury/ rachunku.
(Uwaga! Nieopłacone paczki powodują dodatkowe koszty, którymi będziemy musieli Cię obciążyć).
Jeżeli obciążenie zwrotne zostanie zlecone, PM-International Sp z o.o  naliczy inicjatorowi dodatkowo powstałe koszty.
 
6. Co muszę dołączyć koniecznie do mojej przesyłki zwrotnej?

•Dobrze czytelną kopię potwierdzenia odbioru dostawy na podstawie którego uzyskano towar
•Formularz zwrotu: pobierz tutaj.
•Dokument zakupu /paragon fiskalny