Almenne Forretnings- og Leveringsbetingelser


Regler for tilbakelevering av varer gjeldende for PM-lnternational Norge AS

I tillegg til og ved siden av de gjeldende lover for tilbakelevering av varer, gjelder for PM-International Norge følgende regler:

1. Returgaranti
Enhver Forretningspartner og enhver kunde kan, skulle varen ikke tilsvare forventningene, levere denne tilbake. Produktene må være oss i hende innen 30 dager i hht fakturadato for at kunden/ Forretningspartneren skal kunne dra nytte av returretten. Ønsker kunden/ Forretningspartneren å dra nytte av angreretten, må PM ha mottatt skriftlig informasjon om dette innen 14 dager fra datoen pakken ble hentet ut. Benytt Angrerettskjemaet som ble sendt sammen med produktene. I returpakken skal det være lagt ved utfylt informasjon med navn, adresse og lD-nr, og pakken må være tilstrekkelig frankert. Kunden/ Forretningspartneren kan velge mellom å bytte i andre produkter eller få refundert beløpet. Ønsker kunden/ Forretningspartneren refusjon av beløpet, skriver PM ut en kredittnota på produktene med godkjent retur. For refusjon av beløpet, trenger PM kontoinformasjon. Reklamemateriell og salgshjelp er utelukket fra returgarantien.
I forbindelse med faste forsendelser gjelder 30 dagers returrett kun på første forsendelse. Ønskes ikke flere produktforsendelser, må avtalen sies opp skriftlig senest 5 dager i forkant av den nye forsendelsen. Oppsigelse av avtalen sendes til service@pm-international.no

2. Tilbakelevering av varer ved avsluttet Forretningspartnerforhold
Avsluttes et Forretningspartnerforhold, tar PM-International tilbake alle produkter som har blitt kjøpt i løpet av de siste 6 månedene før Forretningspartnerforholdet ble avsluttet. Forutsetning er at Forretningspartnerforholdet er sagt opp skriftlig i forkant av returen og at produktene fremdeles befinner seg i opprinnelige tilstand, er uåpnet og kan selges videre. Hvis Forretningspartneren ønsker å ta i bruk sin rett til retur, må det være lagt ved utfylt informasjon med navn, adresse, og lD-nr i pakken, og denne må være tilstrekkelig frankert. Beløpet erstattes etter at PM-International har mottatt pakken og godkjent returen. Hvis Forretningspartnerforholdet har bestått lenger enn 6 måneder, reduseres beløpet med et bearbeidingsgebyr på 10% av summen. Reklamemateriell og salgshjelp er utelukket fra returgarantien.

3. Uavhentede pakker
Pakker som ikke blir hentet ut innen 14 dager og som kommer i retur til PM-International, blir fakturert med våre faktiske kostnader, som tilsvarer kr. 200,- .